External conditions for implementing a constructivist approach towards a school-level curriculum

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
External conditions for implementing a constructivist approach towards a school-level curriculum
In the Journal:
Keywords:
LT
Mokykla / School; Politinės teisės / Political rights.
Summary / Abstract:

LTVisuomenėje vykstanti intensyvi kaita suponuoja kintančius reikalavimus individo kompetencijai. Kiekvienas jaunuolis (-ė) baigdamas bendrojo lavinimo mokyklą turi gebėti mokytis, kritiškai mąstyti ir spręsti problemas, komunikuoti, bendrauti, savarankiškai ir atsakingai veikti ir išplėtoti asmeninę, socialinę, pažinimo bei kultūrinę perkeliamąsias kompetencijas. Kompetencijų kaita reikalauja ir paradigminių pokyčių švietimo sferoje- iš mokymo į mokymosi, o kartu suponuoja curriculum kaitą. Vienas iš naujų požiūrių- konstruktyvistinis. Konstruktyvistinio požiūrio taikymas dažniausiai betarpiškai siejamas su mokymosi realizavimu konkrečioje klasėje. Mokyklos veikla tam tikra prasme yra sąlygojama socialinio užsakymo. Todėl kyla klausimas, kokios yra būtinos išorinės sąlygos realizuoti konstruktyvistinį požiūrį į mokyklos lygmens curriculum. Išryškėja šie mokslinės problemos klausimai: kokios išorinės sąlygos sudaro prielaidas KMC realizavimui bendrojo lavinimo mokykloje; kiek Lietuvos švietimo politikos dokumentuose deklaruojamos konstruktyvistinės nuostatos skirtingo lygmens dokumentuose iš tikrųjų sudaro sąlygas KMC realizavimui? Straipsnio tikslas- atskleisti konstruktyvistinio požiūrio realizavimo mokyklos lygmens curriculum išorines politines-teisines sąlygas Lietuvos kontekste. Ištyrus KMC realizavimo išorines politines-teisines sąlygas konkrečių diagnostinių kintamųjų aspektu nustatyta, kad besimokančiųjų laisvė rinktis mokyklą, ugdymo programas, kursus, modulius, ugdymo turinio integravimas, diferencijavimas ir individualizavimas švietimo politikos lygmenyje, ankstesnio ir savarankiško mokymosi vertinimas bendrojo lavinimo mokykloje, teisė formuoti mokyklos ugdymo programos turinį ir teisė keisti, modifikuoti bendrąsias programas, kurti mokyklines programas tenkinami iš dalies. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Konstruktyvizmas; Mokyklinio lygmens programa; Išorinės programos įgyvendinimo sąlygos; Constructivism; School-level curriculum; External conditions of curriculum implementation.

ENThe article addresses the following questions: what external conditions are prerequisite for implementing a constructivist approach towards school-level curriculum in a secondary school; to what extent other documents support the implementation of constructivist ideas embodied in the documents of Lithuanian educational policy into the school curriculum? The above questions are analysed in four parts of the article. The first part explains the essence of a constructivist school-level curriculum; the second part presents the external conditions required for constructing this kind of curriculum at school, especially with reference to the educational legislation. The third part presents the qualitative research methods, whereas the fourth part discusses the results of document content analysis. The methods of research literature analysis and document analysis were employed for research data collection; the data were processed by content analysis and research literature analysis. The analysis addressed the following documents: Law on Education of the Republic of Lithuania, State Strategy for Education 2003-2012, General Curriculum and Educational Standards of General Education, General Teaching Plan 2005-2007.

ISSN:
1822-7090
Related Publications:
Bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo programos kaitos sąlygos Lietuvoje : konstruktyvistinio požiūrio aspektas / Ričardas Kliminskas, Brigita Janiūnaitė. Pedagogika. 2009, 95, p. 58-67.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9944
Updated:
2013-04-28 17:03:29
Metrics:
Views: 14
Export: