Koordinavimo ir įvertinimo fenomenas projekto "Užimtumo centras psichikos problemų turinčiam jaunimui" kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Koordinavimo ir įvertinimo fenomenas projekto "Užimtumo centras psichikos problemų turinčiam jaunimui" kontekste
Alternative Title:
Phenomenon of co-ordination and evaluation in the context of project "Occupational center for youth having psychical problems"
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2006, t. 5, Nr. 2, p. 110-120
Keywords:
LT
Socialiniai darbuotojai / Social workers; Socialinis darbas / Social work.
Summary / Abstract:

LTVienas iš būdų mažinti atskirtį bendruomenėje yra naujų socialinių projektų kūrimas ir įgyvendinimas. Siekiant užtikrinti šių naujovių veiksmingumą ir tęstinumą, būtina išanalizuoti vykdomus projektus. Projekto „Užimtumo centras psichikos problemų turinčiam jaunimui“ koordinavimas ir įvertinimas išryškėjo kaip kokybinio įvertinamojo tyrimo atradimai. Koordinavimo analizė parodo socialinio darbuotojo – projekto koordinatoriaus – kompetenciją, o vertinimo analizė atskleidžia socialinio darbuotojo – tyrėjo kompetenciją. Projekto koordinavimo pristatyme pateikiama koordinatoriaus materialinių, finansinių ir žmogiškųjų išteklių valdymo kompetencija bei socialinio darbo žinių, įgūdžių, vertybių panaudojimas koordinavimo procese. Projekto įvertinimo pristatyme pateikiama socialinio darbuotojo – tyrėjo – susitikimo ir bendravimo su visais projekto dalyviais ir vykdytojais patirtis. Analizuojant vertinimo reiškinį, nustatyti keturi socialinio darbuotojo įvertintojo vaidmenys: bendradarbis, tyrėjas, mokytojas, įgalintojas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Projektas; Koordinavimas; Įvertinamasis tyrimas; Socialinio darbuotojo kompetencija; Project; Coordination; Evaluation resear; Competence of social worker.

ENOne of the ways of reducing social exclusion in the community is the development and implementation of new social projects. In order to ensure the effectiveness and continuity of these innovations, the ongoing projects must be analysed. The coordination and evaluation of project “Day Centre for Young People with Mental Problems” are part of the qualitative evaluation study. Coordination analysis shows the competence of the social worker as the project coordinator, while evaluation analysis reveals the competence of the social worker as the researcher. The presentation of the project coordination presents the coordinator’s material, financial and human resources management competence, as well as the use of social work knowledge, skills and values in the process of coordination. The presentation of project evaluation presents the experience of the social worker’s-researcher’s meetings and discussions with all the participants and implementers of the project. In analysing the phenomenon of evaluation, four roles of the evaluating social worker have been identified: co-worker, researcher, teacher, and enabler.

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9930
Updated:
2018-12-20 23:11:36
Metrics:
Views: 12    Downloads: 2
Export: