Šeimos, auginančios vaikus, turinčius regos negalią : santykių su specialistais patirtis ir socialinio darbuotojo veikos galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šeimos, auginančios vaikus, turinčius regos negalią: santykių su specialistais patirtis ir socialinio darbuotojo veikos galimybės
Alternative Title:
Families with blind children: parents perceptions of their experience with professionals and the place of social work
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2006, t. 5, Nr. 1, p. 123-131
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vaikai; Turintis regos negalią; Šeima; Specialistai; Tarpusavio santykiai; Blind child; Family; Professionals; Interaction.
Keywords:
LT
Negalia. Neįgalieji / Disabilities. Disabled persons; Specialistai; Šeima / Family; Tarpusavio santykiai; Vaikai / Children.
EN
Interaction; Professionals.
Summary / Abstract:

LTPastarajame dešimtmetyje atlikti šeimų, auginančių neįgalius vaikus, tyrimai atskleidė šių šeimų problemas, kurios esamomis sąlygomis tebėra sunkiai sprendžiamos ir „sudaro sąlygas“ minėtoms šeimoms patekti į tam tikrą socialinės atskirties rizikos grupę. [...] Šio straipsnio tikslas – pateikti tyrimo rezultatus apie šeimų, auginančių vaikus, turinčius regos negalią, santykių su specialistais patirtį ir šių rezultatų pagrindu numatyti socialinio darbuotojo veiklos ypatumus. Tyrimas atliktas taikant kokybinio tyrimo naratyvinio interviu metodą. Tyrime dalyvavo septynios mamos, auginančios 9–18 metų aklus vaikus. Tyrimas atskleidė neigiamos tėvų santykių su medikais patirties aspektus, susijusius su ankstyvuoju vaiko negalios laikotarpiu: vengimą pateikti informaciją, dėmesio stoką tėvų pastaboms ir nerimui, informacijos trūkumą. Mamas skaudino vaiko ir tėvų nuvertinimas. Teigiama tėvų patirtis siejasi su specialistų geranoriškumu, prieinamumu, pagalbos tęstinumu ir bendravimo įgūdžių turėjimu. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad specialistų ir tėvų sąveika ankstyvuoju vaiko negalios laikotarpiu stokoja svarbių elementų ir socialinis darbas galėtų būti toji veikla, kuri padėtų užpildyti kai kurias šio proceso spragas. Įsiklausymas į šeimos narių būklę ir visos šeimos padėtį („čia ir dabar“ principas); pagalba šeimai prisitaikant, randant diskomforto ir vilties pusiausvyrą (motyvacijos skatinimas); pagalbos tęstinumas yra tie svarbūs principai, kuriais socialinis darbuotojas turėtų remtis teikdamas pagalbą šeimai ir bendradarbiaudamas komandoje su kitais specialistais. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENStudies on the issues of the families with disabled children in Lithuania show that these families encounter various problems that are difficult to solve this transitional period, when the gap between what is desirable and what is possible is so great across a wide range of conditions. Professionals’ role in family adaptation and effective functioning is critical. The aims of this study are: 1) to present the essentials results of a study of parents’ perceptions of their experience with professionals; 2) to develop the findings into research – based implications for valuable social work roles and ways to support these families. The negative experience concerning the relationships with physicians in the early period of disability was dominant in mothers’ narrative. This experience involved mothers’ perception about being not provided with information they needed, being ignored and devaluated by physicians. Mothers expect sympathetic, understanding and approachable manner from specialists. A social worker might be expected to fill missing elements of early interactions of parents and professionals, and to base their practice on main principals of social work: to “meet the client where the client is”, to help maintain “hope – discomfort balance”, to secure continuation of family support. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9928
Updated:
2018-12-17 11:52:09
Metrics:
Views: 34    Downloads: 9
Export: