Nauja leksinės informacijos laikmena : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nauja leksinės informacijos laikmena: recenzija
Alternative Title:
New data bank of lexical information
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2006, t. 45, p. 275-276. Vertimų pasaulyje
Recenzuojama knyga: Frankonas : prancūzų-lietuvių kalbų kompiuterinis žodynas / Irena Janina Balaišienė Viln 1 kompakt. diskas
Keywords:
LT
Irena Janina Balaišienė. Frankonas : prancūzų-lietuvių kalbų kompiuterinis žodynas.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama nauja leksinės informacijos laikmena, skirta vertėjams, lingvistams, prancūzų kalbos specialistams – kompiuterinis prancūzų–lietuvių kalbų žodynas „Frankonas“ (UAB „Fotonija“, 2005). Tekste pristatoma kalbinė medžiaga, sudaranti šio žodyno pagrindą, aptariami išskirtiniai, palyginti su popieriniu žodyno variantu, „Frankono“ bruožai: universalumas (jį galima naudoti kaip prancūzų–lietuvių ir lietuvių–prancūzų kalbų žodyną), didelis leksinis, teminis, statistinis informatyvumas, vartojimo patogumas (didelis gausios informacijos gavimo, apdorojimo greitis), galėjimas jį naudoti mokomaisiais tikslais (jame pateikta gana išsami informacija apie prancūzų kalbos I, II, III grupės veiksmažodžių asmenavimą, nurodytos pagrindinės taisyklės, išimtys, atskirai aptartas pagalbinių veiksmažodžių avoir ir être asmenavimas ir kt.). Visi recenzijoje aptarti, pavyzdžiais pagrįsti žodyno privalumai rodo, kad ši nauja leksinės informacijos laikmena leidžia paspartinti ir palengvinti vertėjų darbą, greičiau gauti norimą informaciją, labiau atitinka didėjantį dabartinės visuomenės gyvenimo tempą, informacinės visuomenės poreikius ir tikslus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kompiuterinė leksikografija; Kompiuterinis žodynas; Dvikalbis žodynas; Prancūzų kalba; Fonetinė transkripcija; Statistinė informacija; Dažnis; Teminis antraštinių žodžių sąrašas; Atitikmenys; Computational lexicography; Computational dictionary; Bilingual dictionary; Lithuanian; French; Phonetic transcription; Statistical informatikon; Frequency; Thematic word-list; Equivalents.

ENThis review deals with a new data bank of lexical information for translators, linguists and French specialists: the Frankonas computer dictionary of French–Lithuanian (published by UAB Fotonija, 2005). The review discusses the corpus that composes the basis of this dictionary, and its highlights –compared to the paper version – are discussed: Frankonas is universal (it can be used as both a French–Lithuanian and a Lithuanian–French dictionary); it is very informative in the lexical, thematic and statistical fields and it is very user-friendly (very rapid in processing and delivering a large volume of information). It can be used for teaching purposes, as it provides quite comprehensive information about conjugation of French Group I, II and III verbs, showing the basic rules and exceptions, with a separate section on the conjugation of the auxiliary verbs avoir and être). The review concludes that the highlights of this dictionary that are discussed – with examples to back them up – show that this new data bank of lexical information allows translators to work more efficiently and easily, and to get the required information more quickly. It is better suited to the quickening pace of life in society today, and to the needs and goals of the information society.

ISBN:
9955982411
ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9925
Updated:
2020-08-22 11:16:06
Metrics:
Views: 19    Downloads: 1
Export: