Asmenų, gavusių Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio paslaugas, požiūris į pagalbos veiksmingumą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asmenų, gavusių Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio paslaugas, požiūris į pagalbos veiksmingumą
Alternative Title:
Approach to the effectiveness of received psychosocial help from Kaunas city suicide prevention model services
In the Journal:
Sveikatos mokslai. 2020, t. 30, Nr. 3, p. 5-9
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Prekės ir paslaugos / Goods and services; Prevencija / Prevention; Socialinės problemos / Social problems.
Summary / Abstract:

LTTikslas – įvertinti asmenų, gavusių Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio paslaugas, požiūrį į suteiktą pagalbą ir jos veiksmingumą. Tyrimo metodika. Tyrimas atliktas kiekybinės anketinės apklausos būdu 2019 metų gegužės-rugpjūčio mėnesiais įstaigose, kuriose teikiamos Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio paslaugos. Kiekybinė tyrimo anketa sudaryta iš klausimų, skirtų surinkti duomenis apie socialinius-demografinius rodiklius, savižudybės grėsmę, paslaugų gavimo ypatumus, pasitenkinimą paslaugomis bei požiūrį į jų poveikį. Tiriamųjų atsakymai buvo apdoroti ir analizuojami „Microsoft Excel 2007“ ir „IBM SPSS 20.0“ programomis. Rezultatai ir išvados. Dauguma Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio paslaugas gavusių tyrimo dalyvių atvejo vadybą, psichologines ar savitarpio pagalbos grupes ir anonimines psichologo konsultacijas vertino teigiamai. Daugiausia atvejo vadybos paslaugą išbandžiusių asmenų pastebėjo teigiamus pokyčius, gaunant emocinę paramą, žinias, kur galima kreiptis pagalbos ir mažinant mintis apie savižudybę, o mažiausiai pastebėjusių teigiamus pokyčius buvo sprendžiant problemas, gerinant bendravimo įgūdžius ir asmeninius santykius.Psichologinėse arba savitarpio pagalbos grupėse dalyvavę asmenys daugiausia teigiamų pokyčių pastebėjo gaunant emocinę paramą, žinias, kur galima kreiptis pagalbos ir didinant viltį, kad pavyks išspręsti sunkumus, o mažiausiai pastebėjusių teigiamus pokyčius buvo mažinant nerimą ir stresą, sprendžiant problemas, gerinant asmeninius santykius. Daugiausia anonimines psichologo konsultacijas gavusių asmenų pastebėjo teigiamus pokyčius, gaunant emocinę paramą, didinat viltį, kad pavyks išspręsti sunkumus ir gerinant emocinę savijautą, o mažiausiai pastebėjusių teigiamus pokyčius buvo gerinant asmeninius santykius, bendravimo įgūdžius, sprendžiant problemas. Raktažodžiai: savižudybės, prevencija, psichosocialinės paslaugos, pagalbos gavėjai, veiksmingumas. [Iš leidinio]

ENThe aim of the study: To evaluate the approach of the persons receiving Kaunas city suicide prevention model services to the received psychosocial help and its’ effectiveness. Methods. The research was conducted from May to August 2019 in organizations, which provide services of Kaunas city suicide prevention model. The quantitative questionnaire consisted of questions about socio-demographics, suicide risk, service delivery characteristics, the satisfaction of received psychosocial help and the approach to their impact. MS Excel 2007 and SPSS 20.0 were used for statistical data analysis. Results and conclusions. Case management, psychological or support groups and anonymous psychological counseling were rated positively by the majority of persons, who received Kaunas city suicide prevention model services and participated in the research. Participants, who received case management, most noticed positive changes in getting emotional support, increasing knowledge about psychosocial help and reducing suicidal ideation. However, positive changes in solving problems, improving communication skills and personal relationships were least noticed after involvement in case management.The participation in psychological or support groups mostly helped to get more emotional support, to increase knowledge about psychosocial help and hope about problems solved in the future while the least noticed positive changes were in reducing anxiety and stress, improving personal relationships and skills of problems solving. Participants, who had anonymous psychological consultations, were most likely to notice positive changes in getting emotional support, increasing hope about problems solved in the future and improving emotional wellbeing. However, positive changes in improving personal relationships, communication skills and solving problems were least noticed after getting anonymous psychological consultations. Keywords: suicides, prevention, psychosocial services, aid recipients, effectiveness. [From the publication]

DOI:
10.35988/sm-hs.2020.060
ISSN:
1392-6373; 2335-867X
Related Publications:
Savižudybių prevencijos Lietuvoje gairės / Danutė Gailienė. Savižudybių prevencijos idėjos / sudarytoja Danutė Gailienė. Vilnius: Tyto alba, 2001. P. 9-30.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/99233
Updated:
2022-12-16 17:32:58
Metrics:
Views: 14    Downloads: 2
Export: