Kūno kultūra ir sportas pirmosios sovietinės ir nacių okupacijų sąlygomis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kūno kultūra ir sportas pirmosios sovietinės ir nacių okupacijų sąlygomis
Alternative Title:
History of Lithuania's Physical Culture and Sports. Physical Culture and Sports during the First Soviet and Nazi Occupation
Keywords:
LT
20 amžius; Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LT1940–1941 m. sovietizacijos procesai neaplenkė kūno kultūros ir sporto sistemos, ją pradėta reorganizuoti pagal tarybinį modelį, siekta kuo labiau centralizuoti ir suvalstybinti, panaikintos iki tol veikusios sporto organizacijos, vietoje jų įkurti sporto šakų komitetai, sustabdyta LTOK, federacijų veikla, uždrausta naudoti sporto simbolius ir atributiką, nešioti jų aprangą, stalinizmo represijos neaplenkė kūno kultūros ir sporto darbuotojų. Pradėta formuoti nauja sporto valdymo, varžybų rengimo sistema, tolo nuo lietuviškų tradicijų, diegtos naujos jų formos. Atsiradus naujoms kūno kultūros ir sporto struktūroms sportinis gyvenimas nesumenkėjo, netrūko įvairių sporto renginių ir varžybų, buvo tęsiami čempionatai, pirmenybės. Prasidėjus karui sportinis gyvenimas nenutrūko. Sporto sąjūdis okupuotoje Lietuvoje buvo organizuotas tais pačiais principais, kaip ir tarpukario Lietuvoje iki 1940 m. Likviduotos sovietinės sporto organizacijos ir atkuriamos veikusios sporto organizacijos ir klubai: Lietuvos fizinio lavinimo sąjunga, Lietuvos gimnastikos ir sporto federacija ir kt., sporto darbui vadovavo Kūno kultūros rūmai, veikė futbolo, krepšinio, lengvosios atletikos, dviračių, sunkiosios atletikos, slidžių, ledo ritulio, dailiojo čiuožimo, buriavimo, irklavimo, aviacijos sporto, šachmatų komitetai, atkurtos sporto apygardos ir rajonai. Sportinio darbo kryptis sudarė masinio sporto veikla, sportinio darbo – profesionalių sporto klubų ir varžybų organizavimas, fizinis lavinimas mokyklose. Sportinis gyvenimas Lietuvoje gyvavo tiek pirmos sovietinės tiek nacių okupacijos laikotarpį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Sportas; Sport; Soviet ocupation; Nazi ocupation.

EN1940-1941 Sovietisation processes affected the physical culture and sports system. It was reorganised according to a Soviet model. It was sought to centralise and nationalise it as much as possible. Previous sports organisations were closed and replaced with sports committees, the activities of the Lithuanian National Olympic Committee and federations were terminated, the use of sports symbols and attributes was banned. Stalin's repression affected physical culture and sports employees. A new sports management and competition organisation system started forming, deviated from Lithuanian traditions, with new forms introduced. The new structures of physical culture and sports did not affect the sporting life, there were many various sporting events, competitions, championships and tournaments. The war did not terminate the sporting life. The sporting movement in occupied Lithuania was organised based on the same principles as in interwar Lithuania up until 1940. Soviet sports organisations were liquidated and previous sports organisations and clubs were restored: the Lithuanian Physical Education Union, Lithuanian Gymnastics and Sports Federation, etc. Sporting activities were managed by the House of Physical Culture, there were football, basketball, track-and-field, bicycle, weightlifting, skiing, ice hockey, figure skating, sailing, rowing, sport aviation and chess committees, sports districts and areas were restored. There were mass sports activities, professional sports clubs and competitions were organised, with physical education taught at schools. The sporting life in Lithuania was active during both the first Soviet and Nazi occupation.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9913
Updated:
2013-04-28 17:03:04
Metrics:
Views: 11
Export: