Sporto mokslo pradžia Kuno kultūros institute 1945-1959 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sporto mokslo pradžia Kuno kultūros institute 1945-1959 m
Alternative Title:
Begining of sport studies et Lithuanian Institute of Physical Education (1945-1959)
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 1996, Nr. 3, p. 52-54
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Mokslo istorija / History of science.
Summary / Abstract:

LTSvarbus vaidmuo sprendžiant kūno kultūros ir sporto plėtojimo, asmenybės ugdymo uždavinius tenka sporto mokslui. Straipsnyje pristatoma Kūno kultūros instituto (KKI) darbo pradžia, analizuojama sporto mokslo minties plėtra. Straipsnyje pristatomi pirmieji Lietuvos pedagogai, nagrinėję šalies fizinio auklėjimo istoriją. Įvairiapusiška sporto mokslo raida atsispindi kūno kultūros darbuotojų, trenerių, sportininkų publicistiniuose rašiniuose, metodinėse priemonėse, straipsniuose, konferencijų tezėse. Mokslo lygį ir raidos dinamiką KKI lėmė pedagoginiai-moksliniai kadrai. Pateikiama dėstytojų komplektacijos eiga, dirbę žmonės. Nagrinėjamas KKI dėstytojų skaičiaus didėjimas ir jų nacionalinės sudėties kitimas 1945-1959 m. Aukštųjų mokyklų kūno kultūros katedroms reikėjo parengti studentų fizinio lavinimo programas bei šio darbo metodiką, rengti didelio meistriškumo sportininkus. Katedrų ir disertantų mokslinio tyrimo darbą dažnai svarstė instituto vadovybė. Nurodomos pirmosios surengtos konferencijos, darbus rašę disertantai. Pateikiama lentelė, kurioje atsispindi, kaip gerėjo KKI dėstytojų kvalifikacija. Straipsnyje taip pat svarstomas studentų įsitraukimas į mokslinę veiklą. Buvo patvirtinti 6 studentų moksliniai būreliai, įsteigta Studentų mokslinė draugija. KKI dėstytojų ir studentų mokslinio tyrimo darbo pagyvėjimas leido paspartinti mokslinius tyrimus visoje Lietuvoje. 1954 m. atlikti pirmieji sportininkų fizinio pasirengimo moksliniai tyrimai. Išskirti pirmuoju pokario laikotarpiu sporto mokslo efektyvumą sunkinanę veiksniai. Sporto mokslo raida Lietuvoje buvo labai susijusi su medicinos, anatomijos, psichologijos ir kitų mokslų laimėjimais.Reikšminiai žodžiai: Sporto istorija; Sporto raidos tyrimai; Kūno kultūros studijos.

ENFrom the very beginning of the activity of Lithuanian Institute of Physical Education the idea of sports studies was of great importance. The analysis of physical training and sports methodics was started. During the first post World War II decade the efficiency of sports studies was poor due to the lack of experienced sports experts. There were neither professors nor people having academic degree in the field of sports. The base for scientific researches was poor, there was no equipment and suitable facilities, there was no possibility to improve one's qualification in Western countries. The work was poorly organized. But by that time, in spite of the conditions mentioned above, strong and main trends of scientific work had been concentrated in Lithuanian Institute of Physical Education, which gave the impulse for further development of sports science in Lithuania.

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9902
Updated:
2022-11-07 15:43:32
Metrics:
Views: 19
Export: