Mokyklos bendruomenės ir socialinio pedagogo bendradarbiavimo svarba optimizuojant vaikų socializacijos sąlygas bendrojo lavinimo mokykloje : tarpkultūrinis palyginimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokyklos bendruomenės ir socialinio pedagogo bendradarbiavimo svarba optimizuojant vaikų socializacijos sąlygas bendrojo lavinimo mokykloje: tarpkultūrinis palyginimas
Alternative Title:
Importance of interaction between the school community and the social educator in optimising child socialisation conditions at a general education institution: an intercultural comparison
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTRemiantis Vokietijos mokslininkų darbais, straipsnyje išryškinama mokyklos bendruomenės ir socialinio pedagogo bendradarbiavimo svarba optimizuojant vaikų socializacijos sąlygas bendrojo lavinimo mokykloje. Straipsnyje pristatomi kokybinio tyrimo, atlikto Lietuvos Kauno ir Vokietijos Koblenco miestuose, rezultatai. [Iš leidinio]

ENAccording to German researchers, the paper deals with the problem of cooperation between a school community and a school social worker (social pedagogue) in improving the process of child socialisation at general education schools. Intercultural research of school social pedagogues’ activities at Lithuanian and German schools and the related qualitative analysis indicates that the main aspect of interaction between a school social worker and the school community in their cooperation is a premise for improving socialisation conditions for a child at school. The paper presents the results of the qualitative research organised in Kaunas (Lithuania) and Koblenz (Germany). The data analysis shows that (inter)personal, organisational, structural and socio-political factors determine the possibilities for cooperation between a social worker and the school community. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9892
Updated:
2020-11-23 20:28:21
Metrics:
Views: 15
Export: