Choosing social-educational professions in post-soviet countries : international comparison

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Choosing social-educational professions in post-soviet countries: international comparison
In the Journal:
Social work & society. 2004, vol. 2, iss. 1, p. 1-9
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje kalbama apie socialinio mokymo profesijos pasirinkimą posovietinėse šalyse. Taip pat daromas internacionalinis palyginimas. Motyvacijos funkcija yra pats svarbiausias ir lemiamas faktorius renkantis profesiją. Todėl tai užima nepaprastai svarbią vietą socialinio švietimo darbuotojo tolimesnei profesiniai veiklai, bei jo tapimu kvalifikuotu profesionalu. Socialinio švietimo darbo studijos ypač svarbios tapo posovietinėms šalims, kur socialinis darbuotojas yra nauja „sritis“. Profesinis tinkamumas ypač svarbus socialinio švietimo profesijoms. Šiame straipsnyje stengiamasi nustatyti ar dominuojantys motyvai renkantis socialinio švietimo darbo studijas atitinka socialinės profesijos individualius gabumus. Straipsnis susideda iš trijų dalių. Pirmoje dalyje pristatomi teoriniai pagrindai analizuojant profesinę motyvaciją socialinio švietimo profesijai, antroje – pristato,a Prof. Kelasjev tirta metodologija. Trečioje dalyje aptariami empirinio tyrimo duomenys.Reikšminiai žodžiai: Profesijos pasirinkimas; Socioedukacinės profesijos; Profession choosing; Socio-educational professions.

ENThe article discusses the choice of the profession of social teaching in post-soviet countries. It also provides the international comparison. The function of motivation is the most important and determining factor in the choice of profession. Hence, it plays an exceptionally important role in a further professional activity of a social education worker as well as his/her becoming a qualified professional. Studies of social education work acquired a central importance in post-soviet countries where a social worker was a new “area”. Professional suitability is extremely important for the professions of social education. The article attempts to establish whether dominating motives in choosing the studies of social education work correspond to individual capabilities of social profession. The article is composed of three parts. The first part introduces theoretical basics of the analysis of professional motivation for the profession of social education. The second part presents the methodology analysed by a Prof. Kelasjev. The third part discusses the data of empiric research.

ISSN:
1613-8953
Related Publications:
Socialinių darbuotojų rengimo europinės tendencijos XXI amžiaus pradžioje / Irena Leliūgienė. Socialiniai mokslai. 2001, Nr. 4 (30), p. 45-52.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9891
Updated:
2021-03-22 13:47:04
Metrics:
Views: 6    Downloads: 2
Export: