On interpretation of the term lexico-semantic variant

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
On interpretation of the term lexico-semantic variant
Alternative Title:
Dėl termino "leksikosemantinis variantas" termino interpretacijos
In the Journal:
Valoda - .... Valoda dažādu kultūru kontekstā [Language. Language in Various Cultural Contexts]. 2005, P. 376-379
Keywords:
LT
Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas terminų, apibūdinančių leksikosemantinį variantą (toliau – LSV) nevienareikšmiškumas. LSV vadinamas funkcionaliu žodžiu, leksikos vienetu, leksine žodžio forma, aloleksu ir kt. LSV nagrinėjamas kaip išraiškos plano (neaktualizuotas LSV) ir turinio plano (aktualizuotas LSV) vienovė. Neaktualizuoto LSV išraiškos planas vadinamas leksema, o aktualizuoto LSV turinio planas – semema. Kadangi lingvistinėje literatūroje sememą buvo siūloma apibūdinti kaip jos išraiškos leksinės reikšmės ir materialios formos vienovę, t. y. jos ryšius su kitomis teksto sememomis; šiuo atveju sememos terminą galima interpretuoti kaip analogišką LSV. Terminas leksema išraiškos ir turinio planų požiūriu tiksliai neapibrėžtas. Leksema yra turinio, kaip aktualizuoto LSV plano, vienetas, t. y. kaip konkreti leksemos, aktualizuotos vienos iš gramatinių formų tekste, realizacija.Reikšminiai žodžiai: Leksika; Lexis.

ENThe article deals with the ambiguity of terms referring to lexicosemantic variant (further referred to as LSV). LSV is called a functional word, lexical unit, lexical form of the word, alolex etc. LSV is analyzed as the unity of the layers of expression (nonactualized LSV) and content (actualized LSV). The layer of expression of nonactualized LSV is called a lexeme, whereas that of the actualized LSV is called a sememe. As linguistic literature suggested defining a sememe as a unity of the expression of its lexical meaning and material form, i.e. its links to other sememes of the text; in this case the term of a sememe may be interpreted as analogical to LSV. The term lexeme is not clearly defined in terms of expression and content. A lexeme is a unit of content as an actualized layer of LSV, i.e. as a specific realization of a lexeme actualized in the context of one of the grammatical forms.

ISBN:
9984142736
ISSN:
1691-6042
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9885
Updated:
2013-04-28 17:02:47
Metrics:
Views: 8
Export: