Poverty among children in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Poverty among children in Lithuania
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama skurdo samprata Lietuvoje ir numatytos skurdo mažinimo strategijos. Pateikiami 2001 m. statistiniai rodikliai apie vaikus, patiriančius skurdą, atkreipiant didelį dėmesį į tėvų globos netekusius vaikus. Numatomos galimos strategijos, kurias vyriausybė turėtų taikyti siekdama sumažinti skurdą, pavyzdžiui, skatinti išsilavinimą, remti tas socialines grupes, kurios patiria ypač didelę skurdo riziką (t. y., vaikai be tėvų globos, vaikai iš gausių šeimų, šeimos su vienu iš tėvų, bedarbiai ir jų šeimos, smulkieji ūkininkai, benamiai ir kt.), vystyti socialinės paramos tinklą bendruomenėse, skatinti socialinių darbuotojų vaidmenį, suteikti galimybę vaikams iki 18 m. gauti išsilavinimą, skatinti socialinių pedagogų veiklą dirbant su socialiai remtinomis šeimomis ir kt.Reikšminiai žodžiai: Skurdas; Vaikai; Poverty; Child.

ENThe article contains the analysis of poverty concept in Lithuania, and the strategies of poverty reduction. It contains the statistical indicators of 2001 regarding the children experiencing poverty, by concentrating the attention to the parentless children. The article proposes possible strategies to be applied by the Government in order to reduce poverty, for instance promoting education, supporting the social groups exposed to extremely high risk of poverty (i.e. parentless children, children from large families, families living with one of the parents, unemployed and their families, small farmers, homeless etc.), developing the social support network in the communities, promoting the role of social services, providing possibilities for children up to 18 years to gain education, promoting the activity of social pedagogues working with the socially vulnerable families etc.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9879
Updated:
2013-04-28 17:02:43
Metrics:
Views: 7
Export: