Model of strategic analysis tools taxonomy

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Model of strategic analysis tools taxonomy
Alternative Title:
Strateginės analizės instrumentų taksonomijos modelis
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2005, Nr. 3 (49), p. 30-38
Summary / Abstract:

LTStrateginė analizė vis plačiau taikoma organizacijos vystymo ir valdymo procesuose. Jos dėka surenkama, apdorojama ir rengiama informacija, būtina organizacijos strateginiams sprendimams priimti. Strateginės analizės objektu vis dažniau tampa ne tik verslo, bet ir mokslo ar viešojo sektoriaus organizacijos. Strateginės analizės pagrindas - strateginės analizės instrumentai. Strateginio valdymo instrumentai vaidina svarbų palaikomąjį vaidmenį pačiame strateginio valdymo procese. Jų funkcijos: informacijos generavimas, objekto struktūravimas analizei, apsikeitimo idėjomis palengvinimas, asistavimas, koordinuojant ir kontroliuojant strateginio planavimo procesus, simbolinis reikšmingumas. Esminis straipsnio akcentas - strateginės analizės instrumentų taksonomijos modelio pagrindimas. Mokslinė problema fokusuojasi į teisingų ir konkrečioje situacijoje bei organizacijoje tinkamų instrumentų pasirinkimą. Straipsnyje pristatomi strateginės analizės instrumentų sampratos probleminiai aspektai, įvardijama strateginės analizės instrumento samprata lietuvių kalboje ir jos santykis su tiesioginiu įrankio termino vertimu, atskleidžiamos strateginės analizės instrumentų sąlyginės taksonomijos ir jų ribotumas ir pateikiamas originalus strateginės analizės instrumentų taksonomijos modelis, kuris remiasi klasifikacija pagal instrumentų vietą sprendimo priėmimo procese; pagal santykio su aplinka pobūdį, pagal būtiną informacinį pagrindimą, pagal instrumento idėjinę prigimtį.

ENThe essential focus of the article is providing rationale for the strategic analysis tools taxonomy model. The need for such construct was determined by the variety of tools used in strategic analysis and lack of their systematization as well as the problem of selecting appropriate tools in a specific situation and organization. The above issue is addressed in the three parts of the article. In the first part of the article the problematic aspects of conceptualising the strategic analysis tools are presented; the second part shows the relative taxonomies of strategic analysis tools and their limitation. The analysis of current taxonomies revealed that 1) they cover not all criteria of tools classification necessary for strategic analysis; 2) they are not focused on the classification of strategic analysis tools and emphasizing specific taxonomic features of tools used for strategic analysis. In the third part of the article the original model of strategic analysis tools taxonomy is presented. It is based on the classification according to the place of the tools in the decision making process; nature of relationship with environment, necessary informative substantiation and ideological nature of the tool. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9873
Updated:
2018-12-17 11:40:46
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: