Kriminalistinės nusikaltimo išaiškinimo sampratos analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kriminalistinės nusikaltimo išaiškinimo sampratos analizė
Alternative Title:
Analysis of criminalistics definition of the crime detection
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 65 (57), p. 52-58
Keywords:
LT
Kriminalistika. Kriminologija / Criminology; Nusikaltimai / Crimes.
Summary / Abstract:

LTVienas iš labiausiai pakitusių kriminalistikos metodikos teorinių teiginių, kuriais remiantis rengiamos atskirų nusikaltimų rūšių išaiškinimo ir tyrimo metodikos (metodinės rekomendacijos), yra kriminalistinė nusikaltimo išaiškinimo samprata. Atsižvelgiant į tai šiame straipsnyje lyginamuoju aspektu nagrinėjamos įvairių užsienio šalių mokslininkų pateikiamos nusikaltimo išaiškinimo sąvokos, analizuojami nusikaltimo išaiškinimo ypatumai ir vieta ikiteisminio tyrimo procese. Nagrinėjant sąvokų „ištirti“, „atskleisti“ ir „išaiškinti“ panašumus ir skirtumus, straipsnyje atskleidžiamos sąvokos „išaiškinti“ semantinės reikšmės turinys, o tai padeda labiau įsigilinti į nusikaltimo išaiškinimo sampratos esmę. Išanalizavus ir apibendrinus įvairių užsienio šalių mokslininkų teiginius dėl nusikaltimo išaiškinimo apibūdinimo, nusikaltimo išaiškinimo vietos ikiteisminio tyrimo procese ir įvertinus sąvokos „išaiškinti“ semantinės reikšmės turinį, straipsnyje siūloma nauja kriminalistinė nusikaltimo išaiškinimo samprata, kuri iš esmės keičia ne tik kriminalistinį požiūrį į nusikaltimo išaiškinimą ir tyrimą, bet keičia ir bendrąją atskirų nusikaltimų rūšių išaiškinimo ir tyrimo metodikos struktūrą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kriminalinių nusikaltimų tyrimas; Nusikaltimų išaiškinimas.

ENThe criminological conception of crime investigation, on the basis of which the methods (methodological recommendations) for the detection and investigation of individual types of crime are prepared, is a proposition in the theory of methodology that has undergone significant changes. This article provides a comparative examination of the conceptions of crime detection advanced by various foreign scientists, analyses the peculiarities of crime detection and its place in the pre-trial investigation process. In examining the similarities and the differences between the terms “investigation”, “uncovering” and “detection”, the article reveals the semantic meaning of the term “detection”, which contributes to better understanding of the essence of the concept of crime detection. Upon analysing and summarising the arguments of various foreign scientists regarding the definition of crime detection, the article discusses the role of crime detection in the pre-trial investigation, appraises the content of the semantic meaning of the concept of detection, and suggests a new criminological conception of crime detection, which introduces fundamental changes not only to criminological approach to crime detection and investigation but also to the general structure of the methodology for the detection and investigation of individual types of crime.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/987
Updated:
2018-12-17 11:33:22
Metrics:
Views: 14    Downloads: 6
Export: