Position, professional expertise and functions of an educator of child care homes in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Position, professional expertise and functions of an educator of child care homes in Lithuania
In the Journal:
Social Work & Society. 2004, Vol. 2, iss. 2, p. 256-269
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTKalbant apie profesionalus, dirbančius su vaikais vaikų globos namuose Lietuvoje, mes pirmiausiai susiduriame su terminų problema, kylančia dėl to, kad įvairiose šalyse ir kalbose šie profesionalai vadinami skirtingai. Lietuvoje mes juos vadiname „auklėtojai“. Mes taip pat naudojame žodį „auklėtojas“ kalbėdami ir apie profesionalus, dirbančius su vaikais vaikų darželiuose, ir apie tėvus, nes visi tėvai yra savo vaikų auklėtojai, ugdytojai. Galima kelti prielaidą, kad žodis „auklėtojas“ atitinka vokiečių „erzieher”, o “auklėti” – “erziehen”. Kiekvienas „auklėtojas“ Lietuvoje aiškiai suvokia, kad jis yra pedagogas, nes jo šalyje kiekvienas profesionalas, susijęs su vaikų auklėjimu – „auklėtojas“, mokytojas, socialinis pedagogas ir specialus pedagogas – yra vadinamas pedagogu. Šiame kontekste itin svarbu suvokti, kad Lietuvoje „auklėtojas“ ir „socialinis pedagogas“ yra skirtingos pedagoginės profesijos ir kad nė vienas „auklėtojas“ neidentifikuoja savęs kaip socialinio pedagogo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Profesinė patirtis; Auklėtojo funkcijos; Vaikų namai Lietuvoje; Professional expertise; Functions of educator; Child care homes in Lithuania.

ENSpeaking about professionals, working with children at child care homes in Lithuania, first of all we encounter a problem of terminology. This problem rises, because in various countries and languages we call these professionals differently. In Lithuania we call them “aukletojai”. We also use the word “aukletojas” when speaking about both professionals, working directly with children at kindergartens, and parents, as all parents are educators of their children. We suppose, that the word “aukletojas” corresponds to the German “erzieher”, and “aukleti” to “erziehen”. Every “aukletojas” in Lithuania clearly realizes, that he is a pedagogue, because in this country every professional, involved in educational work with children – an “aukletojas”, a teacher, a social pedagogue and a special pedagogue – is called a pedagogue. In this context it is essential to conceive that in Lithuania an ”educator” and a ”social pedagogue” are different pedagogical professions and that none of the “aukletojas” identify himself as a social pedagogue. [From the publication]

ISSN:
1613-8953
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9868
Updated:
2021-03-22 13:46:10
Metrics:
Views: 20
Export: