Sovietmetis Lietuvos kultūros istorijos šviesoje : projekto bandymas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sovietmetis Lietuvos kultūros istorijos šviesoje: projekto bandymas
Alternative Title:
Soviet period in the light of history of culture: a trial of the project
In the Journal:
Menotyra. 2003, Nr. 2 (31), p. 74-80
Keywords:
LT
20 amžius; Apsauga ir restauravimas / Preservation and restoration; Kolektyvinė atmintis / Collective memory.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje bandoma analizuoti sovietmečio prezentacijos bei absenteizmo fenomeną dabarties Lietuvoje ir santykį su jo paveldu. Aptariamos sovietinio periodo Lietuvoje dabartinių vertinimų (daugiausia negatyvių) priežastys. Rimtos šio laikotarpio pažinimo spragos tebejaučiamos ir Lietuvos humanitariniuose moksluose, todel, bandant konstruoti potencialią sovietmečio tyrimų strategiją, straipsnyje svarstomi klausimai, į kuriuos atsakius minėtas laikotarpis taptų aiškesnis, o jo vertinimai - įvairesni ir tolerantiškesni. Tai, kad sovietinio laikotarpio reiškinių ir objektų pripažinimo paveldu klausimas dar nepradėtas rimčiau analitiškai svarstyti, o sovietinė atmintis tebeignoruojama, rodo vis dar jautrią istorinę sąmonę patirtoms istorinėms traumoms, kuri neleidžia užmegzti dialogo su šia skaudžia ir sudėtinga praeitimi, geriau ją pažinti. Vis dar turime šuolinį, trūkinėjantį Lietuvos kultūros istorijos vaizdinį. Tad yra būtinas gyvosios atminties ir akademinės istorijos susitikimas, istorijos patikrinimas ir papildymas atmintimi, sausų faktų skeleto "apauginimas" gyvų atsiminimų audiniu.Reikšminiai žodžiai: Sovietmetis; Absenteizmas; Prezentacija; Atmintis; Paveldas; The Soviet period; Memory; Heritage. presentation; Absenteeism.

ENThis article is an attempt to analyze the phenomenon of presence-absence of the Soviet period in today's Lithuania and the rapport with its heritage. It offers an analysis of the present assessments of the Soviet period in Lithuania stating that, paradoxically, this epoch though close to us in time, is badly known. Its stereotypical definitions are considered as sufficient. Important lacunas are felt in the human sciences of Lithuania, therefore the author wished to question the popular statement that we do remember Soviet times too well to analyse them more deeply. In order to fill in the breaches of knowledge of the Soviet epoch, this article concerns a circle of questions an answer to which would make this period more clear and its evaluations more serious and more tolerant. In this respect, the most important thing is to find definitions for three basic categories - the history-memory-heritage of the Soviet period. Moreover, it is necessary to go deep into the obstacles that impede fighting the stereotypical image of this era, to find lacking nuances of the knowledge that we already possess, and the possible ways to look at it sine ira et studio that could be proposed by the modern didactics of history. In other words, not only to consider how the Soviet period found itself in a marginal position, but also by what means we could take it out "into the day's light". [From the publication]

ISSN:
1392-1002; 2424-4708
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9861
Updated:
2018-12-20 22:57:51
Metrics:
Views: 48    Downloads: 27
Export: