Strategic Approach to Attracting Foreign Direct Investment for the Development of National Economy

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Strategic Approach to Attracting Foreign Direct Investment for the Development of National Economy
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 1998, Nr. 3 (16), p. 37-49
Keywords:
LT
Investicijos, užsienio; Lietuvos rinka; Globalioji ir regioninė politika.
EN
Foreign investment; Lithuanian market; Global and regional policy.
Summary / Abstract:

LTTiesioginės užsienio investicijos (TUI) vaidina išskirtinį vaidmenį, integruojant Vidurio ir Rytų Europos šalių ekonomikas į pasaulines ekonomines struktūras, keliant jų įmonių konkurencingumą. Nors TUI skatinimas visada buvo vienas svarbesnių Lietuvos Vyriausybės ekonominės politikos prioritetų, reikia pripažinti šio reiškinio mokslinės analizės stygių šalyje. Todėl šio straipsnio tikslas yra ne tik pagvildenti pagrindinius TUI teikiamus privalumus, aptarti TUI dinamiką Lietuvoje, bet taip pat, naudojant G.Yip (JAV) pasiūlytą šalies globalizacijos varomųjų jėgų modelį, išskirti, kokios strateginės prielaidos yra ar turėtų būti sukurtos Lietuvoje, siekiant į šalį pritraukti jos ūkio prioritetus atitinkančius užsienio investuotojus. TUI dinamika Lietuvoje rodo, kad šalis vis dar nėra patraukusi reikiamo užsienio investuotojų dėmesio, yra daug neišnaudotų galimybių. Analizuojant tiesiogines užsienio investicijas, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas multinacionalinėms kompanijoms (MNK), kurioms tenka TUI "liūto dalis" pasaulinėje ekonomikoje. Investuotojo-šalies santykių užuomazga paprastai yra dvejopa: (1) iniciatyvą reiškia investuotojas, siekiantis pasinaudoti šalies vartotojų/darbo rinkos teikiamais privalumais, (2) iniciatyvą reiškia šalis, siekianti pritraukti užsienio kapitalą ir technologijas šalies ekonomikos vystymui. Kuklios TUI apimtys Lietuvoje leidžia teigti, kad šalies rinkos charakteristikos nėra pakankamos pritraukti stambius investuotojus, o tai reiškia, kad iniciatyva turi kilti iš šalies vidaus. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENSome kind of “global race” for foreign direct investment (FDI) is a fact in a Global market. The analysis presented in this article focuses on creation of preconditions for the potential involvement of (FDI) in the recovery of economies in transition, with a particular emphasis on the Lithuania case. The concept and advantages presented by FDI to the host country are being discussed in the first part of the article, which then evaluates the FDI dynamics in Lithuania in the light of regional trends. The second part concentrates on the strategic implications for attracting FDI to the economy of the developing country. G.Yip’s theory of Country Globalization drivers serves as the methodological core of investors’ analysis, which then allows taking a critical look at the FDI Promotion Strategy, prepared by the Lithuanian Government. The article presents a slightly different approach towards promotion of FDI and discusses alternative directions for developing national economy with help from foreign direct investors. This article highlights the results of research done by the author during his post-graduate studies at the College of Europe, Natolin. The author thanks professor Alasdair Smith (Sussex University, UK) for making his contribution in defining the focus of the research.

ISSN:
1392-0758
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9858
Updated:
2018-12-20 22:51:19
Metrics:
Views: 5
Export: