Zu Übersetzung und adaption von Realienbezeichnungen in Untertiteln: eine Fallstudie anhand des Litauischen historischdramatischen Filmes „Emilie“

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Zu Übersetzung und adaption von Realienbezeichnungen in Untertiteln: eine Fallstudie anhand des Litauischen historischdramatischen Filmes „Emilie“
Alternative Title:
  • Translation and adaptation of culture-bound words in subtitles: a case study of the Lithuanian historical drama film “Emilia. Breaking Free”
  • Kultūrinių realijų vertimas ir pritaikymas subtitruose: atvejo analizė remiantis lietuvių istorine drama „Emilija iš Laisvės alėjos“
In the Journal:
Darnioji daugiakalbystė [Sustainable Multilingualism]. 2022, 20, p. 210-232
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Lietuvių kalba / Lithuanian language; Subtitrai / Subtitles; Vertimas / Translation; Vokiečių kalba / German language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama atvejo analizė, kurioje, remiantis lietuvių istorine drama „Emilija iš Laisvės Alėjos“ (2017), nagrinėjamos kultūrinių realijų pavadinimų vertimo galimybės iš lietuvių į vokiečių ir anglų kalbas. Subtitravimas, seniausias audiovizualinio vertimo būdas, apima procesą ir rezultatą, kai originalo kalbos tekstas sinchroniškai kartu su originalo žodiniu turiniu tampa vertimo kalbos rašytiniu tekstu. Su tuo neišvengiamai susijusios vertimo problemos, nes subtitruose glausta forma būtina perteikti žodinę ir nežodinę informaciją. Realijų ir jų pavadinimų atveju susiduriama su kultūrinėmis reikšmėmis, kurios nuo gimimo veikia žmogaus gyvenimą, elgesį ir pasaulėjautą. Kadangi realijų pavadinimai apima daug sričių, jas galima klasifikuoti pagal pobūdį ir objektą. Taip išskiriamos monokultūrės, intrakultūrinės ir transkultūrinės realijos, kurios savo ruožtu gali būti skirstomos į visuomenines-politines, geografines, etnografines ir neverbalines realijas. Perteikiant realijų pavadinimus subtitruose galima išskirti tris pagrindines vertimo strategijų grupes: vertimas nekeičiant realijos pavadinimo, nevertimas ir realijos pavadinimo pakeitimas atitikmeniu. Kadangi dauguma realijų vertimo būdų tiriamajame tekstyne yra kaitos strategijos, kyla esminis klausimas, kaip kalbiniai ir kultūriniai ypatumai gali būti perteikti subtitruojant filmus apie traumuojančią istorinę patirtį. Pagrindinės sąvokos: audiovizualinis vertimas; kultūrinės realijos ir jų pavadinimai; vertimo strategijos subtitruojant. [Iš leidinio]

ENThe publication deals with the problem cultural realia and terms in translation. The empirical part is a case study that investigates challenges in subtitling when rendering the subtitles of the Lithuanian memory film Emilia. Breaking Free (2017) from Lithuanian into German and English. Subtitling, the oldest form of Audiovisual Translation, is both a process and a result when a source text is translated into the target text in a synchronized manner with the original verbal message. Serious translation problems can arise because the subtitles are supposed to convey the verbal or nonverbal message in a compressed form. Cultural realia and terms are cultural elements that structure human life from the time of birth to the extent that they shape our behavior and worldview. Moreover, since the areas referred to by real property descriptions can be very diverse, they are subject to different classifications depending on the character and the object. Accordingly, monocultural, infracultural and transcultural references can be subdivided more precisely into socio-political, geographical, ethnographic and nonverbal realia. When transferring realia, three large groups of translation strategies can be identified: the unchanged adoption of the realia in the target language, the omission and the replacement by an equivalent. Since most translation techniques in the corpus studied appear as strategies of change, the central question is to what extent linguistic and cultural-specific items can be reflected in the subtitling movies about traumatic historical experiences. Keywords: audiovisual translation; cultural realia and terms; subtitling translation strategies. [From the publication]

DOI:
10.2478/sm-2022-0009
ISSN:
2335-2019; 2335-2027
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/98537
Updated:
2022-11-03 16:46:57
Metrics:
Views: 6
Export: