Лексические заимствования в аспекте культуры речи : традиция и современость

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Лексические заимствования в аспекте культуры речи: традиция и современость
Alternative Title:
Lexical borrowings in terms of speech culture: tradition and new attitudes
In the Journal:
Valoda - .... Valoda dažādu kultūru kontekstā [Language. Language in Various Cultural Contexts]. 2005, P. 286-291
Keywords:
LT
Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization; Kalbos kultūra / Language culture; Skoliniai / Loan words.
Summary / Abstract:

LTSkoliniai sudaro heterogeninį leksikos sluoksnį. Lietuvių kalbotyroje kai kurie iš jų – svetimžodžiai ir hibridai – turi seną taisymo tradiciją, todėl bendrinėje kalboje jie gali būti laisvai pakeičiami lietuviškais ekvivalentais. Skoliniams priskirtini ir tarptautiniai žodžiai. Siūloma, kad į „Kalbos patarimų“ skolinių sąrašą būtų įtraukta daugiau kaip 3 500 taisyklingų formų ir lietuviškų jų ekvivalentų arba pakaitalų. Straipsnyje detaliai aptariami skolinių ir jų ekvivaletų atrankos kriterijai, pasiūlyti Prano Skardžiaus bei kitų kalbininkų. Straipsnyje pristatoma keturnarė skolinių ir jų lietuviškų ekvivalentų vertinimo sistema, kuri bus pritaikyta rengiant naują „Kalbos patarimų“ leidimą. Skaitytojams tai padės lengviau suprasti sąsajas tarp ieškomo skolinio ir norminio jo varianto. Naujajame skolinių sąraše taip pat pateikiami tarptautiniai žodžiai, išlaikant originaliąją jų ortografiją (pvz., „second-hand“ 1. naudotas, -a, vartotas, -a, (pa)dėvėtas, -a, (daiktas, drabužis); 2. naudotų daiktų parduotuvė). Taigi naujasis „Kalbos patarimų“ leidimas, visų pirma, kaip ir ankstesnieji, skirtas išsaugoti visuomenės kalbos kultūrą, t. y. išlaikyti rekomendacinį pobūdį. O ten pateiktas skolinių sąrašas padės skaitytojui susiorentuoti, kokie skoliniai tinkami, kurie – pažeidžia kalbos normas.Reikšminiai žodžiai: Kalbos norma; Kalbos klaidos; Skoliniai; Hibridai; Tarptautiniai žodžiai.

ENLoanwords make a heterogeneous layer of lexis. In Lithuanian linguistics, some of them – foreign words and hybrids – have an old tradition of correction as, in the standard language, they can be easily replaced by their Lithuanian equivalents; whereas other borrowings occurred in the language as international words. It is suggested that more than 3 500 corrected items and their Lithuanian equivalents or substitutes should be included in the loanword list of ‘Kalbos patarimai’ (‘Recommendations on Language Usage’). The article makes a closer analysis of the selection principles of Lithuanian borrowings and the evaluation criteria of these principles worked out by Pranas Skardžius and other scholars. The article presents a fourmember system for the evaluation of Lithuanian linguistic phenomena, borrowings included, which is being applied in the new edition of ‘Kalbos patarimai’.

ISBN:
9984142736
ISSN:
1691-6042
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9846
Updated:
2013-04-28 17:02:25
Metrics:
Views: 22
Export: