Literatūros kritikos šauktinis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Literatūros kritikos šauktinis
Alternative Title:
A Conscript for literary criticism
In the Book:
Rinktiniai raštai / Vytautas A. Jonynas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006. P. 11-36
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Estetika / Aesthetics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis įvairia dokumentine medžiaga, atsiminimais, laiškais, atkuriamas lietuvių literatūros kritiko Vytauto Aleksandro Jonyno (1918 – 2004) gyvenimo kelias bei apibūdinamas jo literatūros kritikos palikimas. Jonynas, Vilniaus universitete baigęs prancūzų kalbos ir literatūros studijas (1942), 1944 metais, nenorėdamas likti bolševikų okupuotoje Lietuvoje, pasitraukė į Vokietiją; 1949 metais persikėlė į Kanadą, kur iš pradžių dirbo įvairius darbus, vėliau Montrealio universitete baigė knygotyros ir bibliografijos studijas ir po kurio laiko tapo šio universiteto Socialinių mokslų bibliotekos direktoriaus pavaduotoju. Antroje straipsnio dalyje nušviečiama jo, kaip aktyvaus Montrealio lietuvių bendruomenės nario, kultūrinė šviečiamoji veikla bei literatūros kritikos darbai. Nors Jonynas yra vienas iš akademinės literatūros istorijos Lietuvių egzodo literatūra 1945-1990 (1992) autorių ir yra dalyvavęs dar ne viename akademiniame leidinyje, bet pagrindinis jo žanras buvo recenzija. Jis recenzavo ne tik egzilio lietuvių rašytojų, bet ir sovietinės Lietuvos autorių knygas. Gerai išmanydamas prancūzų, anglų, vokiečių ir kitas literatūras Jonynas lietuvių rašytojų knygas vertino pasaulinės literatūros kontekste, buvo reiklus ir profesionalus kritikas. Jonyno kritikos darbai išsiskiria žaismingu, impresionistiniu stiliumi, „ornamentuota“ vaizdinga kalba. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Recenzijos; Estetinė kokybė; Vertinimas; Kritikos objektyvumas.

ENThis article makes use of a variety of documentary material, memoirs and letters to draw a picture of the life path and literary legacy of literary critic Vytautas Aleksandras Jonynas (1918–2004). Jonynas completed a degree in French language and literature at Vilnius University in 1942. When the Russians invaded in 1944, not wishing to remain in Bolshevik-occupied Lithuania, he fled to Germany. In 1949 he was accepted as a refugee in Canada, where at first he worked in various jobs until completing a degree in librarianship at a Montréal University. He worked his way up to the position of Assistant Director of the university’s Social Studies Library. In the second half of the article his life as an active member of the Montréal Lithuanian community is described, likewise his cultural education work and his work as a literary critic. Jonynas collaborated in the production of the academic history of literature Lietuvių egzodo literatūra 1945–1990 [‘Lithuanian Exile Literature 1945–1990’] (published in 1992) and in several other academic publications, but his basic genre was always literary criticism. He reviewed not only the books of Lithuanian Exile writers, but of Soviet Lithuanian authors as well. With his good command of French, English and German, Jonynas assessed the books of Lithuanian authors in the context of world literature. He was a demanding and professional critic. Jonynas’ work as a literary critic stands out for its playfulness, impressionistic style, and florid, colourful language.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9844
Updated:
2016-07-06 12:40:32
Metrics:
Views: 17
Export: