Russian politics : the experience of Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Russian politics: the experience of Lithuania
Keywords:
LT
Europa; Sąjūdis; Grėsmės; Rusija (Russia, Ruthenia).
EN
Gorbatchev; Europe; Sąjūdis; Threats.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma V.Landsbergio knygos „Lūžis prie Baltijos“ leidėjams apie 2001 m. paties autoriaus parašyta apybraiža, skirta Rusijos politikai. Darbe aptariama komplikuota Rusijos ir Lietuvos santykių raida nuo XIII a. iki Lietuvos suvereniteto atkūrimo paskutinįjį XX a. dešimtmetį, akcentuojant Rusijos užsienio politikoje glūdintį imperialistinį, mažųjų valstybių nepripažinimo, jų suvereniteto teisių prievartinio nepaisymo imperatyvą. Teigiama, kad Lietuva ir Rusija fundamentaliai skirtingai suvokia tarpusavio santykių normas ir natūralų politinį būvį. Rusijai istorinės aneksijos ir teritorinės okupacijos yra legitimūs procesai, o Lietuvos išsiveržimas iš nelaisvės gniaužtų – grėsmę keliantis, nepageidaujamas atsitiktinumas. Lietuva šiuos procesus suvokia visiškai priešingai. Tekste taip pat aptariamos tarptautinėje erdvėje Rusijos politinio elito taikomos retorinės bei politinio manipuliavimo priemonės, kuriomis siekiama ne tik pateisinti savo elgesį, išsaugoti stiprias pozicijas bei pelnyti tarptautinės bendruomenės paramą, bet ir įtvirtinti savo viršenybę mažųjų kaimynų atžvilgiu.

ENThe article presents an outline of Vytautas Landsbergis’ book Lūžis prie Baltijos, written by the author in around 2001 and dealing with Russia’s politics. The work discusses the complicated evolution of the relations between Russia and Lithuania from the 13th century to the re-establishment of Lithuania’s sovereignty in the final decade of the 20th century, highlighting the imperialist imperative in Russia’s foreign policies, which manifests itself through the non-recognition of small states and the coercive disregard for their sovereign rights. The outline argues that Lithuania and Russia have a fundamentally different understanding of the norms guiding mutual relations and the natural political co-existence. Russia views historical annexations and territorial occupations as legitimate processes, while Lithuania’s independence and freedom – as a threatening and undesirable coincidence. Lithuania understands these processes in an entirely different way. The text also discusses the rhetorical and political manipulation means that Russia’s political elite is using on the international arena to not only justify Russia’s behaviour, strengthen her position and earn the respect of the international community but also to assert her superiority towards the small neighbours.

ISBN:
9955964863
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9843
Updated:
2013-04-28 17:02:22
Metrics:
Views: 2
Export: