Faktai ir jų įprasminimas "Lietuvių literatūros enciklopedijoje" : recenzija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Faktai ir jų įprasminimas "Lietuvių literatūros enciklopedijoje": recenzija
In the Book:
Hermeneutinė literatūrologija / sudarytojas Ramutis Karmalavičius. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006. P. 265-275
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje aptariama "Lietuvių literatūros enciklopedija" (Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001). Ji, autoriaus manymu, iš ankstesnių istoriografinio pobūdžio išsiskiria pateiktų faktinių duomenų gausa. Ypač platus esantis literatūros personalijų sąvadas. Tai, publikacijos autoriaus nuomone, galėtų būti vienu iš reikšmingiausių aptariamojo veikalo ypatumų, jeigu tas personalijų margumynas neužgožtų bendrojo literatūrinio proceso, apimančio pusę tūkstantmečio, tendencijų įvairovės. Apibendrindamas enciklopedijoje pateiktą viso lietuvių literatūros istorijos proceso nušvietimą, autorius teigia, kad pamatiniai jo raidos etapai yra gerokai sumoderninti, tiksliau -- "pritempti" prie Vakarų Europos literatūrai būdingų plėtros dėsnių. Iš kultūros epochų charakteristikos autoriui peršasi išvada, kad net reikšmingesnis ir Lietuvoje buvęs aristokratinių Baroko ir Klasicizmo epochų literatūros svoris, o ne savo prigimtimi ir pobūdžiu iš esmės kaimiškai lietuvių kultūrai daug artimesnė Renesanso ir Švietimo epohų etninė kūryba. Iš naujausiųjų laikų lietuvių literatūros krypčių ir srovių enciklopedinės įžvalgos atrodo, jog ne tik chronologiškai, bet ir tipologiškai mūsų rašytojų kūryba esanti gan artima moderniškai Vakarų literatūrai. Autoriaus nuomone, ieškant autentiškesnio lietuvių literatūros savitumo bei adekvatesnės jos vietos visuotinės literatūros istorijoje, reikėtų ją sieti ir gretinti ne tiek su laisvų ir turtingų Vakarų, Pietų šalių, kiek su nedidelių ar ilgai buvusių pavergtų Vidurio Europos tautų kūrybos plėtros istoriniais bei meniniais dėsningumais.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių literatūros enciklopedija; Literatūros istorijos konceptualizavimas; Renesansas; Apšvietos epocha; Romantizmas; Realizmas; Modernizmas; Encyclopaedia of the Lithuanian literature; Conceptualization of literary history; Renaissance; Enlightenment; Romanticism; Realism; Modernism.

ENThe publication discusses the Encyclopaedia of Lithuanian Literature (Vilnius, Lithuanian Literature and Folklore Institute, 2001). In the opinion of the author, it distinguishes among previous historiographic publications by the abundance of actual data delivered. It features an extremely extensive digest of literary persons. In the opinion of the author of the publication, this might be one of the most important features of the work discussed, if the variety of literary persons did not shade the variety of tendencies in general literary process which involved half of the century. Generalising the way of covering the entire history of Lithuanian literature delivered in the encyclopaedia, the author maintains that the basic stages of its development are significantly modernised, i.e. “strained” to the tendencies characteristic to the literature of the West Europe. The characteristics of cultural epochs allow the author concluding that even more significant, aristocratic. The encyclopaedic insights of trends and direction in Lithuanian literature of modern ages show that creative works of our writers are enough close to the modern literature of the West countries not only chronologically but also typologically. In the opinion of the author, Lithuanian literature shall be compared and related to historical and artistic trends of small and permanently occupied nations of the Central Europe rather than free and well-off countries in the West and the South in order to disclose more authentic particularities and more relevant place of Lithuanian literature in the history of the literature of the world.

ISBN:
9789955698241
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9838
Updated:
2013-04-28 17:02:20
Metrics:
Views: 11
Export: