Черты общинности в Каунасе

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Черты общинности в Каунасе
In the Journal:
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTPasak tyrinėtojų, miestas yra ne tik pastatų, aikščių, žmonių, kitaip tariant, architektūros, erdvių ir socialinio gyvenimo simbolis – miestas yra dvasinio gyvenimo forma, idėjų brandinimo ir saugojimo vieta. Tačiau ar visiems gyvenimas mieste asocijuojasi su saugia kaimyniška aplinka, noru darbuotis visų labui bei siekimu įleisti čia savo giminės šaknis visam laikui? Straipsnyje aptariama socialinių ryšių svarba bendruomeniškumo ugdymui bei raiškai. Visuomenėje, kaip integralioje socialinėje sistemoje, vykstančius pokyčius sukelia socialinių tarpusavio ryšių transformacijos visuose socialinės realybės lygmenyse. Naujos socialinės kaitos tendencijos ženklina ir bendruomeninį judėjimą Lietuvoje, kuris taip pat vertinamas nevienareikšmiai: viena vertus, kaip interesų grupių saviraiškos forma, siekiant socialiai reikšmingų tikslų, kita vertus – kaip savotiška lobistinė valdžios institucijų veiklos aktyvinimo priemonė. Straipsnyje šios teorinės tezės grindžiamos sociologinio tyrimo „Miesto plėtros vizija: gyventojų ir nevyriausybinių organizacijų vaidmuo” rezultatais. Esmingiausia tyrimo išvada: Kauno miesto savivaldos institucija kartu su gausiu būriu nevyriausybinių organizacijų bei aktyviais bendruomenės nariais turėtų sutelkti jėgas pagrindinių miesto problemų sprendimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nevyriausybinės organizacijos; Viešosios nuomonės tyrimai; Miesto bendruomenė; Pilietinis aktyvumas; Non-governmental organizations; Public opinion polls; Urban communities; Civic participation.

ENAccording to the researchers, city is not only a whole of buildings, squares, people, in other words, architecture, space, and social life; it is also a type of spiritual life, and a place of origination and maturing of new ideas. Does everybody relate the city life with safe neighbourhood, willingness to work for the good of everyone, and penetrating family roots here forever? The article discusses the importance of social relations for the development and expression of sociality. Changes in society, as an integral social system, are imposed by transformations of social relations in all levels of social reality. New tendencies in social changes make marks on community movement in Lithuania too. This is valued unambiguously: on one hand, it is a form of self-expression of the interest groups seeking for socially important goals; on the other hand, it is a kind of activating lobistic governmental institutions. These theoretical theses are grounded on the results of sociological research “City Development Vision: the Role of Citizens and Non-governmental Organisation”. The most essential conclusion of the research is the following: Kaunas city municipality institution, numerous non-governmental organisations, and active citizens should focus their attempts on solving the main problems of their city.

ISSN:
0132-1625
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9829
Updated:
2013-04-28 17:02:14
Metrics:
Views: 7
Export: