Kokia BNS agentūros vieta naujienų komunikacijoje?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kokia BNS agentūros vieta naujienų komunikacijoje?
In the Book:
Baltijos šalių žiniasklaidos transformacijos : jaunųjų tyrėjų požiūris. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005. P. 68-73
Keywords:
LT
Estija (Estonia); Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Komunikacija / Communication; Žiniasklaida / Mass media; Latvija (Latvia).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomo tyrimo tikslas – įvertinti BNS agentūros vaidmenį naujienų komunikacijoje Lietuvoje. Tyrimo objektu buvo pasirinkti naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimai. Be naujienų agentūros ELTA, Lietuvoje jau 15 metų gyvuojanti nepriklausoma naujienų agentūra BNS pateikia visuomenei įvairiapusiškesnį tikrovės paveikslą, išsamiau ir plačiau nušviesdama užsienio bei Lietuvos naujienas. Atrinkdamos informaciją iš pasaulio naujienų agentūrų, tiek ELTA, tiek BNS remiasi tuo pačiu kriterijumi – informacija turi būti paklausi. Lietuvoje paklausi ta informacija, kurioje minima Lietuva, Baltijos valstybės, kitos artimos mums šalys. Populiariausios yra politikos ir ekonomikos naujienos. Daugiau kaip pusė (4 iš 7) Kauno miesto žiniasklaidos priemonių, rengdamos naujienų pranešimus, remiasi Eltos ir BNS informacija. Likusios remiasi tik ELTA. Naujienų agentūros pasirinkimo priežastį nulemia ekonominis faktorius. Žiniasklaidos priemonėse, turinčiose galimybę gauti abiejų agentūrų naujienų pranešimus, tiek spaudos, tiek radijo žiniose vos 7–8 proc. populiaresnė Eltos informacija. Šis faktas patvirtina hipotezę, kad BNS sudaro rimtą konkurenciją didžiąją šio amžiaus dalį Lietuvoje gyvuojančiai naujienų agentūrai ELTA. Remiantis BNS agentūros informacija dažniausiai nušviečiamos politikos, teisėsaugos, užsienio aktualijos, pristatomos įvairenybės iš viso pasaulio.Reikšminiai žodžiai: Informacijos agentūra; BNS (Baltijos valstybių naujienų agentūra); Naujienų komunikacija; Agency of news; BNS; Communication of news.

ENThe article seeks to evaluate the role of the BNC in communicating world news to Lithuania. The BNS’s and ELTA’s news reports were selected as the objects of the research. The independent news agency BNC has been active in Lithuania already for 15 years, next to its competitor ELTA. The BNC delivers to public more versatile view of the reality; it highlights Lithuanian and foreign news more explicitly and particularly. Selecting the information from the world news agencies both ELTA and BNS use the same criteria, i.e. the information must be interesting to audience. For Lithuania, the most interesting information is such where Lithuania, Baltic states, or other neighbour states are mentioned. The most popular are political and economical news. More than a half of Kaunas city news media agencies (4 of 7) base their news reports on the information received from ELTA and BNS. The rest rely on ELTA information only. The choice of news media agencies depends on the economic factors. The information obtained from ELTA is more popular at 7-8 percent only among the news media agents that can get reports from both agencies either for press or radio releases. This fact confirms the hypothesis that BNS forms strong competition to the news agency ELTA which has been active in Lithuania for a large part of this century. The information from BNS is mainly used for highlighting political, legal, foreign, and miscellaneous news.

ISBN:
9955-12-114-9
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9819
Updated:
2013-04-28 17:02:08
Metrics:
Views: 19
Export: