Ar spauda padeda išlaikyti kultūrinį tęstinumą?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ar spauda padeda išlaikyti kultūrinį tęstinumą?
In the Book:
Baltijos šalių žiniasklaidos transformacijos : jaunųjų tyrėjų požiūris. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005. P. 96-99
Keywords:
LT
Medijos / Media.
Summary / Abstract:

LTVienas iš bendriausių ir būtinų kultūros bruožų yra komunikacija, nes be komunikacijos kultūra negali sėkmingai vystytis ir išlikti. Be to, viena iš masinės komunikacijos priemonių funkcijų yra užtikrinti kultūrinį tęstinumą. Taigi masinės komunikacijos priemonės ir kultūra yra tarpusavyje susijusios. Šio straipsnio tyrimo medžiaga yra 2004 m. sausio-spalio mėnesių "Kauno dienos" kultūros ir meno priedas "Santaka". Straipsnyje analizuojamas žurnalistinių publikacijų turinys ieškant, kokie meniniai (literatūros, dailės, kino, muzikos, fotografijos ir kt.) aspektai akcentuojami šiame priede. Pagrindinis dėmesys skiriamas vadinamajai nepopuliariajai kultūrai (klasikinei muzikai, didžiajai literatūrai, moderniam ir avangardiniam menui), kuri yra aktuali visų pirma labiau išsilavinusiai visuomenės daliai. Šiame straipsnyje pristatomo tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti, ar "Kauno dienos" kultūros ir meno priedas "Santaka" padeda išlaikyti kultūrinį tęstinumą. Kad būtų pasiektas šis tikslas, pirmiausia analizuojama, kokie kultūriniai (literatūros, dailės, muzikos, fotografijos, kino ir kt.) artefaktai pabrėžiami straipsniuose, kaip jie pristatomi, kokios kultūros sritys labiausiai akcentuojamos. Iškelta hipotezė, kad "Kauno dienos" priedas "Santaka" apžvelgia visas kultūros sritis, pasitvirtino tik iš dalies. Atliktas žvalgomasis auditorijos tyrimas parodė, kad tik nedidelė informacijos dalis patenka į antrąjį komunikacijos proceso etapą (tik ketvirtadalis apklaustųjų aptaria šio priedo straipsnius su kitais). Taigi antroji hipotezė, kad kultūros klausimais visuomenėje nėra daug diskutuojama, pasitvirtino.Reikšminiai žodžiai: žiniasklaida; Kultūrinis tęstinumas; Meno pristatymas žiniasklaidoje; Media; Cultural continuity; Presentation of art in the media.

ENCommunication is one of the most general and necessary features of culture, since culture is not able to survive and successfully develop without communication. In addition, ensuring cultural continuity is among functions of mass communication means. Thus, mass communication means and culture are related with each other. The research material of this article is culture and art addition “Santaka” to the newspaper “Kauno diena” of January-October 2004. The article analyses the content of journalistic publications aiming to find out what artistic (literature, fine arts, movie, music, photography, etc.) aspects are analysed in this addition. The attention is focused on so called “non-pop” culture (classical music, the great literature, and modern and advanced art) which is relevant to more educated part of society first. The objective of the research presented in this article is to find out whether cultural and art addition “Santaka” to the newspaper “Kauno diena” helps maintaining cultural continuity. In order to reach this objective, the article analyses what cultural (literature, fine arts, music, photography, movie, etc.) artefacts are highlighted in the articles of the addition, how they are presented, and what areas of culture they outline. The hypothesis that the addition “Santaka” overviews all areas of culture was proved only partially. Pilot research of the audience performed showed that only a small part of the information reached the second stage of communication process (only ¼ of respondents discussed the articles of this addition with others). Thus, the second hypothesis, which states that cultural issues are not widely discussed in public, was proved.

ISBN:
9955-12-114-9
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9814
Updated:
2013-04-28 17:02:05
Metrics:
Views: 5
Export: