Povilas Januševičius. Visokių atsitikimų sąrasza: 1895-1898 : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Povilas Januševičius. Visokių atsitikimų sąrasza: 1895-1898: recenzija
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2005, 2004/2, p. 197-200
Summary / Abstract:

LTKnyga skirta unikaliam kunigo Povilo Januševičiaus (1866–1948) rankraščiui – jo studijų metų Sankt Peterburgo imperatoriškojoje Romos katalikų dvasinėje akademijoje (1894–1898) dienoraščiui, saugomam Kauno arkivyskupijos kurijos archyve. Istorikės Vilmos Žaltauskaitės parengto serijos tomo tikslas – supažindinti su dar vienu autentišku tekstu, vertingu tiek kalbiniu, tiek istoriniu požiūriais. Rankraštis ne tik suteikia naujų duomenų apie autorių, dvasinės akademijos kasdienybę, bet ir atskleidžia to meto lietuvių kultūrinį, politinį gyvenimą, teikia reikšmingos informacijos, padedančios rekonstruoti XIX a. pabaigos Lietuvos dvasininko socialinį portretą. Kalbinę šio teksto vertę išryškina knygoje spausdintas J. Venckienės straipsnis, kurio autorei itin rūpi P. Januševičiaus dar ne visai nuoseklios kalbinės pažiūros, dienoraštyje atsispindintis bendrinės lietuvių kalbos formavimosi procesas. Išskirtiniu serijos tomu šią knygą daro ir jos iliustracinė medžiaga. Taigi V. Žaltauskaitės parengta knyga ne tik papildo serijos Bibliotheca Archivi Lithuanici tematiką, bet ir išlaiko griežtus jos autoriams keliamus reikalavimus – ypatingą knygos struktūrą, rankraščių publikavimo nuostatas, mokslinio aparato parengimą. Tačiau bene svarbiausias specifinis šio tomo bruožas – tai pirmas šios serijos tomas, parengtas ne profesionalaus filologo, bet – istoriko. Tai knygai suteikia ypatingo savitumo, ryškiausiai atsispindinčio šaltinio komentaruose. Be to, jaučiama ne tik ypatinga pagarba senajam tekstui, bet ir kontekstui, ko dažnai pasigendama panašiuose kalbininkų tekstuose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dvasininkai; Dienoraščiai; Bibliotheca Archivi Lithuanici. P. Januševičius' diary.

ENThe book is dedicated to the manuscript of the priest Povilas Januševičius (1866–1948). This is a diary from his days as a student in the Imperial Roman Catholic Spiritual Academy in St Petersburg (1894–1898), which is kept in the archive of the Curia of the Archdiocese of Kaunas. The aim of this volume in a series by the historian Vilma Žaltauskaitė is to introduce yet another linguistically and historically valuable authentic text. The manuscript not only provides new data about the author and daily life of the spiritual academy but also reveals the cultural and political life of Lithuanians in that period, and helps to reconstruct the social portrait of the Lithuanian clergyman of the end of the 19th century. The linguistic value of the text is highlighted by the article of J. Venckienė published in the book. It demonstrates still inconsistent linguistic views of Januševičius and the still ongoing process development of a Lithuanian standard language reflected in the diary. The volume acquires a special place in the series also due to its illustrations. Thus, the book not only complements the theme of Bibliotheca Archivi Lithuanici series but also conforms to the strict guidelines set for contributing authors: a particular structure for each book, manuscript publication guidelines and treatment of scientific material. However, the most important specific feature of this volume is that it is the first volume from the series compiled by a historian rather than a professional philologist. This gives the book certain individuality, which is mostly evident in the comments about sources. Moreover, there is a feeling of respect for the old text as well as for its context, something which is often lacking in similar works by linguists.

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9803
Updated:
2018-12-17 11:40:43
Metrics:
Views: 28    Downloads: 6
Export: