Trys "herme"- : Elinos Naujokaitienės hermetinis Oskaras Milašius

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Trys "herme"-: Elinos Naujokaitienės hermetinis Oskaras Milašius
Alternative Title:
Three "herme": Elina Naujokaitienė's hermetic Oskaras Milašius
In the Book:
Hermeneutinė literatūrologija / sudarytojas Ramutis Karmalavičius. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006. P. 141-164
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje teigiama, kad E. Naujokaitienė pateikia išsamius alegorinės ir egzegetinės hermeneutinės tradicijos periodo komentarus, sąsajas su kabalistiniu, alcheminiu simbolizmu ir Emanuel`io Swedenborg `s bei Oskaro Milašiaus` tekstais. Autoriaus tekste nėra daug interpretacijų, susijusių su Antikiniu hermetizmu ir ezoterizmu. Visa tai buvo apmąstyta rašant apie Milašių. Tekste apsiribojama komentarais į tekstologinę interpretaciją ir istorinių sąsajų kontekstualumą. Jau Naujokaitienės disertacija, pasirodžiusi dar 1993, lietuvių literatūros mokslinės kritikos viduje buvo suprasta kaip proveržis. Pastabos apie alcheminį, ezoterinį, mistinį simbolizmą, alegorijų ir metaforų interpretacijos, sąsajų su mistinėmis Renesanso, Baroko ir Naujųjų Amžių tradicijomis nustatymas – yra privalomi literatūrinės ir filosofinės analizės požymiai. Mistikai yra apibūdinami kaip grožinės literatūros šaltinis, kaip emocionalios ir sugestyvios vaizduotės menas, per fantazijos ir poetikos sąsajas priverčiantis virptelėti žmogaus pojūčius ir tokiu būdu patirti euforiją. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Poetika; Hermetizmas; Hermeneutika; Poetai; Hermetic poetry; Hermentism; Hermeneutics; Poet.

ENThe article claims that the author provides comprehensive comments on the period of allegoric and exegetic hermeneutic tradition and its links with cabbalistic, alchemic symbolism and its transferability into Emanuel Swedenborg’s and Oskaras Milašius’ texts. The author does not interpret much on the flight of the ontic hermenism and esoterism which is reflected in the writings by Milašius, but bounds her comments to textological interpretation and the contexticity of historic links. Still a dissertation by Naujokaitienė that appeared in 1993 was perceived as the outburst within the scientific criticism of the Lithuanian literature. Comments on the alchemic, esoteric, mystic symbolism, interpretation of allegories and metaphors, determination of the links with mystic traditions of the Renaissance, Baroque and the New Ages are all mandatory attributes within the context of literary and philosophical analysis. Mystics is described as the source of fiction, as the art of emotional and suggestive imaginations, which move the person closer to the most subtle vibrations of his senses and to the strongest states of ecstatic euphoria through visionary and poetic links.

ISBN:
9789955698241
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9795
Updated:
2013-04-28 17:01:53
Metrics:
Views: 35
Export: