Traditional music and research in the Baltic area. New approaches in ethnomusicology : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Traditional music and research in the Baltic area. New approaches in ethnomusicology: recenzija
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2006, 31, p. 266-269
Recenzuojama knyga: Traditional music and research in the Baltic area. New approaches in ethnomusicology. Edited by R. Astrauskas Viln 229 p
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariamas ir vertinamas 2002 m. Druskininkuose (Lietuvoje) įvykusio eilinio Europos etnomuzikologijos seminaro (ESEM) pagrindu parengtas pranešimų rinkinys. Dalyvių būta iš 17 Europos šalių, taip pat JAV, Korėjos ir Japonijos. Viena vertus, leidinys, nors ir tikrai gerokai susivėlinęs, patalpino bene visą spausdinti atsiųstą medžiagą (susidarė net 28 straipsniai ir įžanginė memorialinė J. Blackingui skirta R. Langes paskaita) ir tapo neabejotiną išliekamąją vertę turinčiu dokumentu savo leidinio neturinčiai organizacijai. Tačiau antra vertus, po ketverių metų nuo renginio pasirodęs rinkinys mokslo visuomenėje savo aktualumą jau prarado ir vertintinas tik kaip anuometinio seminaro istorinis atgarsis. Leidinio publikacijų tematika labai įvairi ir gana mozaikiška, nors ir stengtasi pranešimus išdėstyti pagal dvi 2002 m. seminaro potemes (abi jos atsispindi knygos pavadinime). Baltijos regiono tradicinės muzikos tyrinėtojus vienija ir pats objektas – senutėlės Europos tradicinis paveldas, ir panašūs tradiciniai tyrimo būdai, išskyrus kelis autorius, pasirinkusius kitonišką požiūrį. Tuo tarpu antrosios potemės, skirtos metodologijai, straipsniai išties skirtingi tiek geografiniu apsiribojimu, tiek požiūriais, tiek išvadomis. Vis tik grupelė autorių susitelkia prie kultūrų susiliejimo tendencijų, kartais netgi skatinančių etnomuzikologijos kertinių nuostatų peržiūrėjimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tradicinė muzika; Baltijos regionas; Etnomuzikologija; Traditional Music; Baltic Area; Ethnomusicology.

ENThe review discusses and evaluates a collection of presentations prepared on the basis of the regular European Seminar of Ethnomusic (ESEM) that took place in Druskininkai (Lithuania) in 2002. Participants came from 17 European countries as well as USA, Korea, and Japan. On one hand even though overdue, the publication supplied all materials sent in for printing (all in all 28 articles and an introductory memorial lecture by Langes commemorating Blacking) and turned into a document with an unquestionable value to the organization that has no publication of its own. On the other hand, the collection of articles that was printed four years after the event took place, lost its relevance in the scientific society and is only regarded as a historic reflection of the seminar. Topicality of articles is varied and rather mosaic even following efforts to arrange presentations according two sub-topics of the seminar of 2002 (both of these topics are reflected in the title of the publication). Researchers of the traditional Baltic region music are united by the object itself—the traditional heritage of old Europe as well as similar traditional research methods with the exception of few authors who chose a different view. Meanwhile articles of the second sub-topic are truly different both by geographic limitation as well as by views and conclusions. Anyhow, only a group of authors focus of cultural merger trends, which even encourages reviewing the essential provisions of ethnomusic.

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9783
Updated:
2018-12-17 11:52:04
Metrics:
Views: 9    Downloads: 4
Export: