Duomenų bazių, prenumeruojamų tarpininkaujant elFL.net konsorciumui, naudojimo Lietuvos bibliotekose 2004-2005 metais analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Duomenų bazių, prenumeruojamų tarpininkaujant elFL.net konsorciumui, naudojimo Lietuvos bibliotekose 2004-2005 metais analizė
Alternative Title:
The Subscription of Data Bases with the Mediation by the eIFL.net Consortium, Using an Analysis of Lithuanian Libraries During 2004-2005
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2006, t. 38, p. 71-89
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries.
Summary / Abstract:

LTBibliotekų prenumeruojamos duomenų bazės yra svarbi šiuolaikinės bibliotekos informacijos sistemos dalis. Kitaip nei tradiciniai spausdinti leidiniai, duomenų bazės turi palyginti trumpą istoriją. Todėl labai svarbu stebėti, kaip elektroninę informaciją naudoja vartotojai. Straipsnyje pateikiama duomenų bazių, Lietuvos bibliotekose prenumeruojamų tarpininkaujant konsorciumui eIFL.net, naudojimo 2004–2005 metais analizė. Nagrinėjami duomenų bazių „EBSCO Publishing“, „ProQuest Information and Learning“, „Oxford Reference Online: Premium Collection“ ir „Cambridge Journals Online“ naudojimo statistiniai duomenys, Lietuvos bibliotekų vartotojų aktyvumas lyginamas su kitų eIFL.net šalių statistiniais rodikliais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Komercinės duomenų bazės; Panauda; Bibliotekos; Commercial databases; Usage; Libraries.

ENData bases that libraries subscribe to are an important part of the modern library’s information system. Differently than traditional printed publications, data bases have a comparatively short history, which is why it is very important to observe how electronic information is used by its users. The article provides an analysis of the use of data bases that Lithuanian libraries subscribed to during 2004-2005 through the mediation of the eIFL.net consortium. The user statistical data of the data bases EBSCO Publishing, ProQuest Information and Learning, Oxford Reference Online: Premium Collection, and Cambridge Journals, and the activeness of the users of Lithuanian libraries compared with other eIFL.net statistical indicators of other countries are examined.

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Duomenų bazės EBSCO Publishing naudojimo Lietuvos bibliotekose analizė / Aušra Vaškevičienė. Informacijos mokslai. 2002, t. 22, p. 88-96.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9776
Updated:
2018-12-20 23:11:32
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: