Experience of longitudinal investigations of the youth problems in former Soviet Union and post Soviet Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Experience of longitudinal investigations of the youth problems in former Soviet Union and post Soviet Lithuania
Alternative Title:
Jaunimo problemų longitudinių tyrimų, vykdytų buvusioje Sovietų Sąjungoje ir Lietuvoje, patirtis
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth; Socialinis gyvenimas / Social life.
Summary / Abstract:

LTSovietų Sąjungos laikotarpiu įvairiose respublikose buvo vykdomi jaunimo longitiudiniai tyrimai. Jų istorija bei kai kurie tyrimo rezultatai, Lietuvos mokslininkų atlikti 1983-1993 m., pateikti šiame straipsnyje. Jame apžvelgiama jaunimo socialinės – profesinės orientacijos priklausomybė nuo visuomenės socialinės struktūros, šių orientacijų įtaka jaunimo vartotojiškų orientacijų formavimuisi bei vartotojiškų orientacijų raiška jaunimo tarpe. Aptariamo tyrimo metodologija buvo parengta sovietmečiu, ir dėl longitudinių tyrimų ypatumų išliko nepakitusi po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo (paskutinis longitudinis tyrimas atliktas 1993 m.). Tačiau šis straipsnis aktualus tuo, kad jame apibendrinta jaunimo longitudinių tyrimų patirtis sovietmečiu ir pereinamuoju laikotarpiu, kas praturtina Lietuvos sociologijos istoriją bei pagrindžia longitudinių tyrimų metodologijos tobulinimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Longitudiniai tyrimai; Profesinės orientacijos; Jaunimas; Vertybės; Vartotojiškos nuostatos; Longitudinal studies; Professional orientations; Youth; Values; Consumer attitudes.

ENIn the period of the Soviet Union various republics were performing longitudinal surveys of the youth. Their history and some results of the surveys carried out by the Lithuanian scientists in 1983-1993 are contained in the article. It reviews dependence of social-occupational orientation of the youth on the social structure of the society, the influence of the orientations on formation of consumer orientations in the youth and manifestation of consumer orientations among the youth. The methodology of the survey in question was formulated in the soviet times and remained unchanged after restoration of Lithuania’s independence due to peculiarities of longitudinal surveys (the last longitudinal survey was carried put in 1993). However, the article is relevant as it summarises the experience of longitudinal surveys of the youth in the soviet times and transition period, enriching the history of Lithuanian sociology and validating improvement of the methodology of longitudinal surveys.

ISBN:
80-213-1531-8
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9752
Updated:
2016-08-18 13:09:48
Metrics:
Views: 7
Export: