Petras Jonikas ir Lietuvių kalbos draugija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Petras Jonikas ir Lietuvių kalbos draugija
In the Journal:
Gimtoji kalba. 2006, Nr. 4, p. 6-10
Summary / Abstract:

LTPetro Joniko veikla Lietuvių kalbos draugijoje yra palikusi ryškų pėdsaką ir jo negalima nutylėti kalbant nei apie Lietuvių kalbos draugijos istoriją, nei apie lietuvių kalbos kultūros teorinių pagrindų kūrimą. Petras Jonikas įvairiuose darbuose minimas ir kaip stambiausias kalbos kultūros teoretikas, kuris kartu su Pranu Skardžiumi suformulavo pagrindinius bendrinės kalbos kodifikavimo principus, dėjo pagrindus funkcinei kalbos kultūros teorijai. Straipsnyje trumpai aptariama Joniko mokslinė biografija, veikla Lietuvių kalbos draugijoje. Jonikas iki šiol tebelieka vienas iš svarbiausių "Gimtosios kalbos" mokyklos kūrėjų, kalbos kultūros teorinės minties klasikas. Be jo darbų neįmanoma jokia kalbos kultūros istorijos tiriamoji veikla. Tad šiuo atveju gerokai stebina faktas, kad iki šiol visai nesirūpinta Petro Joniko raštų išleidimu. O juk jis labai svarbus ir kalbos kultūros istorijai - kaip originalus mąstytojas, tiltų tarp Lietuvos ir Europos mokslų tiesėjas, ir bendrinės rašomosios kalbos istorijai, ir lietuvių dialektologijai, ir kitoms lietuvi kalbos mokslo sritims.Reikšminiai žodžiai: Petras Jonikas; Kalbininkas; Norminimas; Petras Jonikas; Linguist; Standardization.

ENPetras Jonikas activities in the Society Lithuanian Language left a significant footmark that can not be passed talking about the history of the Society of Lithuanian Language or about the creation of theoretic basis Lithuanian language culture. In various works, Petras Jonikas is mentioned as the brightest theoretician of Lithuanian language who, together with Pranas Skardžius, formed the main codification principles of general language, and laid the foundation for functional theory of language culture. The article briefly reveals Jonikas scientific biography and activities in the Society of Lithuanian Language. Till now, Jonikas remains one of the most important creators of the “Native Language” school and a classicist of theoretical issues in the area of language culture. None research of language culture is possible without his works. Therefore the fact that nobody took care about the publication of Petras Jonikas papers looks amassing. He is extremely important to the history of language culture as an original thinker, the builder of bridges between Lithuanian and European sciences, and the creator of general history of written language, Lithuanian dialectology, and other areas of the science of Lithuanian language.

ISSN:
0868-5134
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9746
Updated:
2013-04-28 17:01:23
Metrics:
Views: 13
Export: