Visuomenės informavimo etikos kodekso pripažinimo negaliojančiu administracinio teismo sprendimu konstituciniai aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Visuomenės informavimo etikos kodekso pripažinimo negaliojančiu administracinio teismo sprendimu konstituciniai aspektai
Alternative Title:
Constitutional aspects of the annulment of the code of ethics of public information by the decision of an Administrative court
Keywords:
LT
Administracinė teisė / Administrative law; Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Visuomenės informavimo etika.
EN
Administrative doctrine; Code of etics; Constitutional doctrine; Normative administrative act.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojami konstituciniai aspektai, susiję su administracinės justicijos atveju, kai Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas individualų administracinį ginčą, sprendimo motyvuojamoje dalyje, netaikydamas norminių bylų nagrinėjimo procedūros, išsprendė Visuomenės informavimo etikos kodekso, priimto žurnalistų atstovų susirinkime, teisėtumo klausimą. Straipsnyje keliamos problemos, susijusios su administracinės doktrinos dėl norminio administracinio akto sampratos prieštaringumu ir norminių administracinių aktų patikros administraciniuose teismuose neatitikimu konstitucinei doktrinai. Autorės vertinimu, tokia administracinė justicija ad hoc kelia pagrįstų abejonių dėl jos atitikimo Konstitucinio Teismo formuojamai konstitucinei doktrinai bei prieštarauja ankstesnei administracinės justicijos praktikai dėl norminio administracinio akto sampratos ir etikos kodekso visuomenės informavimo srityje teisinio vertinimo. Teisės akto pripažinimas negaliojančiu administracinėje justicijoje, nesilaikant ABTĮ nustatytos norminių bylų nagrinėjimo procedūros, vertintinas kaip ekstraordinarinis administracinės justicijos pavyzdys, kuris galimai pažeidžia teisę į teisingą teismą, taip pat pakerta pasitikėjimą administraciniais teismais. [Iš leidinio]

ENThis article analyzes the constitutional aspects of administrative justice related to the case when the Supreme Administrative Court of Lithuania, in examining an individual administrative dispute, resolved the issue of the legality of the Code of Ethics of Public Information adopted at the meeting of journalists’ representatives. This article also raises problems related to the contradiction of the concept of administrative doctrine regarding a normative administrative act and the inconsistency of the examination of normative administrative acts in administrative courts with the constitutional doctrine. In the author’s opinion, such administrative justice on an ad hoc basis raises reasonable doubts about its compliance with the constitutional doctrine formed by the Constitutional Court, and contradicts the previous practice of administrative justice regarding the concept of a normative administrative act and the legal assessment of the code of ethics in public information. The annulment of a legal act in administrative justice without following the normative procedure of litigation established by the Law on Administrative Proceedings should be assessed as an extraordinary example of administrative justice, which potentially violates the right to a fair trial, as well as undermining trust in administrative courts. [From the publication]

ISBN:
9786094880162
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/97197
Updated:
2022-09-16 14:34:40
Metrics:
Views: 5
Export: