Modern Marketing Imperatives.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Modern Marketing Imperatives
Alternative Title:
Šiuolaikinio marketingo imperatyvai
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2003, Nr. 4 (41), p. 67-73
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Modernus marketingas; Imperatyvai; Marketingo veikla; Modern marketing; Imperatives; Marketing activities.
Keywords:
LT
Imperatyvai; Marketingo veikla; Modernus marketingas.
EN
Imperatives; Marketing activities; Modern marketing.
Summary / Abstract:

LTFormuojantis naujai, poindustrinei visuomenei ekonomikoje ir versle vyksta esminiai pokyčiai, kuriuos lydi verslo sistemų transformacija. Keičiasi organizacijos valdymo, gamybos, realizacijos, investavimo ir konkurencijos pobūdis bei kryptys. Besikeičiančios verslo sąlygos verčia iš naujo peržiūrėti ir įvertinti visus organizacijoje vykstančius procesus, įtakojančius organizacijos sėkmę. Verslo aplinkos pokyčių pobūdis ir tempai reikalauja ieškoti novatoriškų organizacijos veikios būdų Tai kelia marketingui naujus, organizacijos poreikius atitinkančius, uždavinius. Straipsnis skirtas nagrinėti šiuolaikinio marketingo problemą lokaliai globalaus verslo kontekste, siekiant atskleisti šiuolaikinio marketingo imperatyvus, kaip organizacijos reakcijos būdą į verslo sąlygų kaitą. Šiame kontekste marketingas traktuojamas kaip valdantis organizacijos mąstymo stilius, sąlygojantis kūrybinę, nenutrūkstamą veiklą formuojant, tenkinant ir keičiant galutinių vartotojų paklausą konkrečioms prekėms ir paslaugoms siekiant gauti pelną ar kitų verslo ir/ar kitos visuomenei naudingos veiklos tikslų. Orientacija į vartotoją reikalauja veiklos bendrumo, suderinimo, informacijos pilnumo, visapusiško problemų supratimo, masinė komunikacija tampa daug svarbesnė už atskirų padaliniu specifines žinias, reikalauja gerų komunikacinių ryšių organizacijos viduje ir su išorės vartotojais. Marketingas integruoja visą organizaciją, atsisakoma siauros funkcinės veiklos, visų organizacijos funkcinių padalinių dėmesys sukoncentruojamas į esamus ir būsimus vartotojų poreikius.Šiuolaikinio marketingo kryptys: santykių marketingas, ilgo vartotojo gyvavimo ciklo vertės pripažinimas, tikslinis marketingas. Individualizacija, vartotojų duomenų bazių, užtikrinančių integruotų marketingo komunikacijų sėkmę, kūrimas ir panaudojimas, vartotojų ir visų veiklos dalyvių pripažinimas partneriais, valdymas, pagrįstas sprendimų priėmimo modeliu Šiandieninės Lietuvos verslo organizacijos priverstos išsiaiškinti, kas veiksminga ir kas ne, siekiant efektyviai transformuoti turimas žinias idėjų lygmenyje į konkrečius produktus. Įžvalga į verslo ateitį - tai įžvalga apie vartotojams teikiamą vertę, apie kompetencijas, įgalinančias organizaciją būti pajėgia, teikiant vertę vartotojams ir apie santykius su vartotojais. Viena iš sėkmingos veiklos užtikrinimo prielaidų - pažangių pasaulinių organizacinių novacijų perimamumas ir adaptavimas lokaliai globaliomis verslo sąlygomis. [Iš leidinio]

ENThe modern marketing imperatives, changes and trends of the organization's marketing activities are discussed in this article. The character and tempo of transformations in the business environment in Lithuania require searching for innovative methods of the activities of an organization. Consequently, new forms of activities in the market begin to appear. Marketing integrates the entire organization, rejects narrow functional operation, and directs the activities of all the organization's functional sections towards present and future needs of consumers. Marketing becomes more than a mere function of marketing subdivision. The entire organization has to acknowledge the consumer with his/her needs and to serve him/her with proper quality of the product. Focusing on the necessity for the organization to adapt to the changes of business conditions and solving continually emerging business problems, determines the need for an adequate marketing response. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9718
Updated:
2018-12-17 11:10:09
Metrics:
Views: 14    Downloads: 4
Export: