Šiaulių apskrities moksleivių narkotikų vartojimo įvertinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiaulių apskrities moksleivių narkotikų vartojimo įvertinimas
Alternative Title:
Evaluation of prevalence of consumption of drugs among adolescents of Šiauliai district
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2005, Nr. 2 (29), p. 23-28
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Mokiniai /School students; Psichikos sveikata / Mental health; Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTEuropoje narkotikų vartojimas tarp jaunimo yra populiarus reiškinys ir pastebima tendencija dar labiau plisti. Lietuvoje taip pat stebima panaši situacija. Yra duomenų apie šių medžiagų vartojimo paplitimą Lietuvoje bei Šiaulių mieste, tačiau tyrimų apie psichoaktyvių medžiagų vartojimą ir paplitimą tarp Šiaulių regiono moksleivių neatlikta. Todėl 2003 m. buvo atliktas Šiaulių apskrities 35 bendrojo lavinimo mokyklose 5–12 klasių moksleivių tyrimas. Šio tyrimo tikslas – įvertinti narkotikų vartojimo paplitimą tarp Šiaulių apskrities moksleivių. Anoniminės anketinės apklausos būdu apklausta 5541 Šiaulių apskrities moksleivis. Nelegalių narkotikų vartojimas nėra pasiekęs tokio masto kaip šalyje. Šiaulių apskrityje narkotikų bandė 7,8% respondentų, Lietuvoje, ESPAD 03 tyrimų duomenimis, narkotikų yra vartoję 15,6% moksleivių. Tarp Šiaulių regiono moksleivių populiariausia marihuana, bent kartą bandė 3,2% apklaustųjų. Amfetaminus, ekstazio bandė po 1% respondentų. Gana paplitę raminamieji ir migdomieji medikamentai – be gydytojo paskyrimo vartojo daugiau kaip 8% moksleivių. Tabletes su alkoholiu bandė 4,2% respondentų, lakiųjų medžiagų uostė 3,1% moksleivių. Tyrimo duomenys parodė, kad Šiaulių regione marihuaną, amfetaminus, ekstazį, inhaliantus vartoja dvigubai daugiau berniukų nei mergaičių, raminamuosius ir migdomuosius bei alkoholį su tabletėmis – 1,5–2 kartus daugiau mergaičių nei berniukų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Moksleiviai; Psichoaktyvių medžiagų vartojimo paplitimas; Narkotikai; Adolescents; Prevalence of the consumption of psychotropic agents; Drugs.

ENThe use of narcotic drugs in Europe among the youth is a popular phenomenon and the tendency for its further spread is observed. A similar situation is observed in Lithuania too. There are data about the spread of the use of these substances in Lithuania and also in the town of Šiauliai; however, no research has been carried out into the use of psychotropic substances and their spread among the pupils of Šiauliai region. Therefore in 2003 a survey was conducted into the use of narcotic drugs by the pupils of 5th-12th forms at 35 schools of general education in Šiauliai district. The aim of the research was to evaluate the spread of use of narcotic drugs among the pupils in Šiauliai region. By means of an anonymous questionnaire 5541 pupils of Šiauliai district were interviewed. The use of illegal narcotic drugs has not reached such a level as in the country. 7.8 per cent of the respondents have tried narcotic drugs in Šiauliai region, and according to the research data of ESPAD 03 15.6 per cent of pupils have tried narcotic drugs in Lithuania. Marihuana is the most popular substance among the pupils in Šiauliai region, 3.2 per cent of the respondents has tried it at least once. One per cent of the respondents have tried amphetamine, ecstasy. Sedatives and tranquillisers are rather popular – 3.1 per cent of the pupils sniffed them without the doctor’s prescription. The research results showed that twice as many boys as girls use marihuana, amphetamines, ecstasy, and inhalants in Šiauliai region, and 1.5-2 times more girls than boys use tranquillisers and sedatives, as well as alcohol with tablets.

ISSN:
1392-2696
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/971
Updated:
2013-04-28 15:23:57
Metrics:
Views: 16
Export: