Organizuotų interesų įtakos viešajai politikai valdymas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizuotų interesų įtakos viešajai politikai valdymas
Alternative Title:
Management of the influence of organized interests on public policy
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2021, t. 44, Nr. 1, p. 77-88
Keywords:
LT
Interesų grupės; Įtakos veiksniai; Organizuota veikla; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas organizuotų interesų įtakos viešajai politikai valdymas. Straipsnyje atskleista organizuotų interesų samprata, esminiai skirtumai lyginant organizuotų interesų ir interesų grupių sąvokas. Straipsnyje laikomasi nuomonės, kad organizuoti interesai – neutralesnė sąvoka, labiau paaiškinanti visų dalyvių, siekiančių daryti įtaką viešosios politikos formavimui prigimtį. Straipsnio autorė laikosi nuomonės, kad sąvoka interesų grupės – dėl mokslininkų nesutarimo ją apibrėžiant – įneša nemažai sumaišties lyginant įvairių tyrimų rezultatus bei naudojantis kitų mokslininkų teorinėmis įžvalgomis. Kadangi interesų grupių sąvoka „palenda“ po organizuotų interesų sąvoka, šiame straipsnyje naudojama būtent ši – organizuotų interesų sąvoka. Organizuoti interesai, sąveikaudami su kitais viešosios politikos formavimo dalyviais, daro įtaką politikos rezultatams. Šiame straipsnyje analizuojami būdai, kaip organizuoti interesai gali daryti įtaką viešajai politikai. Straipsnio autorės nuomone, identifikavus būdus, kuriais veikiama viešoji politika, galima numatyti būdus, kaip tą įtaką valdyti. Straipsnyje taikyti mokslinės literatūros analizės, sintezės, apibendrinimo ir lyginamosios analizės metodai. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes the management of the influence of organized interests on public policy. The article reveals the concept of organized interests, the essential differences in comparing the concepts of organized interests and interest groups. The article takes the view that organized interests are a more neutral concept that better explains the nature of all actors seeking to influence public policy-making. The author of the article is of the opinion that the concept of interest groups – due to the disagreement of scientists in defining it – causes a lot of confusion when comparing the results of different researches and using the theoretical insights of other scientists. Organized interests interact with other public policy makers to influence policy outcomes. This article analyzes the ways in which organized interests can influence public policy. According to the author of the article, by identifying the ways of influencing public policy, it is possible to envisage ways to manage that influence. The article applies methods of analysis, synthesis, generalization and comparative analysis of scientific literature. [From the publication]

DOI:
10.15388/Soctyr.44.1.5
ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/96965
Updated:
2022-09-08 19:34:10
Metrics:
Views: 6
Export: