Informavimo ir konsultavimo paslaugų sistemos apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą bruožai Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informavimo ir konsultavimo paslaugų sistemos apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą bruožai Lietuvoje
Alternative Title:
Peculiarities of the system of consultation and information services about European Union structural funds in Lithuania
In the Journal:
Keywords:
LT
Parama ir pagalba / Support and assistance.
Summary / Abstract:

LTES SF požiūriu Lietuva yra vienas 1 tikslui (skatinti regionų, kurių BVP vienam gyventojui yra mažesnis nei 75 proc. ES vidurkio, plėtrą ir struktūrinius pokyčius) priskiriamas regionas. Tai reiškia, kad siekiant užtikrinti bendrą ekonominį augimą ir gyvenimo lygio priartėjimą prie ES standartų, Lietuvos struktūrinės politikos tikslai, uždaviniai ir įgyvendinimo priemonės turi apimti atskirų jos regionų situaciją. Kadangi Lietuvos BVP administravimo sistema centralizuota, SF remiamų sferų bei administruojančių institucijų gausu, todėl tik efektyviai veikiant informavimo ir konsultavimo paslaugų sistema gali padėti pasiekti tolimiausius Lietuvos kraštus ir suteikti reikiamą pagalbą įvairioms tikslinėms paramos grupėms. Pastarųjų paslaugų dėka sukuriama integruota komunikacijos sistema įvardijama kaip politika; veikimo būdai; taisyklės; pranešimų platinimo kanalai, sukurti ir valdomi derinant informaciją, mokymą, bendradarbiavimą, verslo ar politinės visuomenės projektus bei grįžtamąjį ryšį. Tik šios sistemos pagalba tobulėja žmogaus veikla ir pasiekiami užsibrėžti organizacijų ar politikų tikslai. Todėl atsiranda poreikis identifikuoti, kiek ši informavimo ir konsultavimo paslaugų sistema išplėtota Lietuvoje ES SF administravimo srityje ir su kokiomis problemomis susiduriama siekiant ją realizuoti. Tyrimo problemą nusako toks klausimas: Kokios tarpusavio sąsajos egzistuoja tarp informavimo ir konsultavimo paslaugų? Pasirinktas tyrimo tikslas – atskleisti informavimo ir konsultavimo paslaugų sistemos apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą Lietuvoje koncepcijos bruožus. Tyrimo objektas – informavimo ir konsultavimo paslaugų sistemos apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą koncepcija. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Informavimas; Konsultavimas; Struktūriniai fondai; Parama; Informing; Consulting; European Union; Structural funds; Supprot; Europos Sąjunga (European Union).

ENThe flow of high quality projects for structural fund (SF) support mostly depends on information and consultation services in this sphere. Difficult support attaining procedures stipulate situation that ST administration institutions can’t only by themselves effectively manage such kind of services, that’s why they try to cooperate with different social-economic partners. A great demand for such services determines niches for private sector in this sphere too. Initially, it is very important to understand main principles of such services, valuate its advantages and limitations because till now in Lithuania, interrelations between these services weren’t analysed. Integral service network and the input of private sector to services implementation. The research problem covers one question: what relationships exist between information and consultation services? The research aims to uncover the peculiarities of the system of information and consultation services about the European Union structural funds. The applied research methods are the following: literature review and analysis of documents.

ISSN:
1822-3575
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9675
Updated:
2018-12-17 11:51:58
Metrics:
Views: 7    Downloads: 2
Export: