The Nurses role in nursing care : conceptual issues

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Nurses role in nursing care: conceptual issues
Alternative Title:
Slaugytojo vaidmuo slaugant: konceptualūs svarstymai
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2007, Nr. 3 (40), p. 153-165
Keywords:
LT
Slauga. Slaugytojai / Nursing. Nurses.
Summary / Abstract:

LTTyrimu siekta atsakyti į šiuos klausimus: konceptualūs svarstymai apie slaugytojo vaidmenį slaugant; slaugytojo vaidmens koncepcija mokslinėje literatūroje? Tyrimo tikslas – atskleisti ir pagrįsti slaugytojo vaidmenį slaugos praktikoje pateikiant konceptualius svarstymus. Duomenų analizei pasirinktas Matricos metodas. Pateikti konceptualūs svarstymai apie slaugytojo vaidmenį, pvz., vaidmuo priklauso nuo konkrečios situacijos; remiasi slaugytojo elgsena, požiūriais, jausmais, vertybėmis, įgūdžiais, žiniomis, kompetencija, ekspertize, patirtimi, įžvalgomis, asmeninėmis savybėmis, kvalifikacija; yra atsakas į kitų lūkesčius ir būdas parodyti statusą ir galią; gali būti matuojamas, atsižvelgiant į vaidmens reikšmingumą konkrečioje situacijoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Koncepcija; Slauga; Slaugos darbuotojai; Matricos metodas; Vaidmuo; Conception; Nurse; Nursing care; Matrix method; Role.

ENThe research aims to answer the following questions: what is the role of carers in care and what is the understanding of the role of carers in the academic literature? The research seeks to describe and provide conceptual arguments about the carer’s role in the practice of care. The Matrix method was selected for data analysis. The article argues that the carer’s role depends on a particular situation; relies on the carer’s behaviour, views, feelings, values, skills, knowledge, competence, expertise, experience, insights, personal qualities, and qualifications; responds to the expectations of the others and serves as a way of showing status and power; can be measured with regard to the significance of the role in a particular situation.

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Qualitative diagnostics of nurses' competences development using content analysis / Vilma Žydžiūnaitė. Socialiniai mokslai. 2002, Nr. 3 (35), p. 55-66.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9674
Updated:
2018-12-17 11:57:39
Metrics:
Views: 18    Downloads: 4
Export: