Improving motivation among health care workers in private health care organizations : a perspective of nursing personnel

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Improving motivation among health care workers in private health care organizations: a perspective of nursing personnel
In the Journal:
Baltic journal of management. 2007, Vol. 2, No. 2, p. 213-224
Keywords:
EN
Motyvation (psychology); Private hospitals; Health services; Nurses; Litchuania.
Summary / Abstract:

LTTikslas: atskleisti slaugytojų patirtis koncentruojantis į motyvaciją darbui, pasitenkinimą, paaukštinimą, išėjimą iš darbo, tarpasmeninę sąveiką darbe ir identifikuoti vystymo sritis tobulinant sveikatos priežiūros paslaugas. Tyrimo problema: Kokios slaugos personalo nuostatos į egzistuojančius motyvacijos elementus privačiose sveikatos priežiūros organizacijose? Kokias organizacines priemones reikia plėtoti, siekiant didinti slaugos personalo motyvaciją? Imtis: 237 slaugytojai praktikai ir 30 slaugytojų administratorių. Metodai: duomenų rinkimas - apklausa raštu; duomenų analizė - aprašomosios statistikos dydžiai, koreliacinė ir faktorinė analizės. Tyrimo instrumentas - klausimynas iš 99 uždarų klausimų - 11 blokų, kiekvieno Cronbach  nuo 0, 68 iki 0, 85. Tyrimo rezultatai:  Motyvacija mažėja, kai slaugytojai nėra įgalinti, neautonomiški veikloje; slaugytojų kompetencijos pilnaverčiai netaikomos; sprendimai priimami nekolegialiai; organizacijoje neegzistuoja dalijimosi informacija mechanizmai; personalo susirinkimams nepasirengiama metodiškai.  Motyvacija didėja, kai slaugytojai bendradarbiauja su gydytojais kaip lygiaverčiai partneriai; slaugytojo profesija gerbiama ir pripažįstama kaip autonomiška bei yra vertinama pačių slaugytojų ir kitų organizacijoje dirbančių specialistų; tarpasmeninė komunikacija yra efektyvi ir konfliktai sprendžiami konstruktyviai. [Iš leidinio]

ENThe study aims to explore the experience of nursing personnel in health care organisations in Lithuania, in terms of their motivation, satisfaction, promotion and quitting the job, interpersonal interaction at work and to identify areas for sustainable improvement of the health care services they provide. The research problem includes the following questions: what is the attitude of nursing personnel to the existing elements of motivation in private health care organisations? What organisational tools should be developed in order to improve the motivation of nursing personnel? The sample consists of 237 registered nurses practitioners and 30 nurses managers working in health care sector. Methods - data collection: questionnaires; data analysis – descriptive statistics, correlation and factor analysis. The research tools involve 99 closed-ended items divided into 11 evaluation blocks; Cronbach  of every part ranges from 0. 68 to 0. 85. The research results:  Motivation decreases, when nurses are not empowered and are not autonomous in activity, nurse’s competence is not applied in full value, decisions are not made collectively, and organisations do not have mechanisms of information-sharing; meetings of personnel are not prepared methodically. Motivation increases, when the nurses collaborate with physicians by parity, nursing profession is respected and recognised as autonomous and valued by themselves and other health care specialists, the interpersonal communication is effective and conflicts are solved efficiently.

ISSN:
1746-5265
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9667
Updated:
2020-07-23 20:34:45
Metrics:
Views: 70
Export: