The Meaning of nurse's role in nursing care practice : the lived experience of influence, dependence and limitations

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Meaning of nurse's role in nursing care practice: the lived experience of influence, dependence and limitations
Alternative Title:
Slaugytojo vaidmens prasmė slaugos praktikoje: įtakos, priklausomybės ir ribotumų išgyvenamos patirtys
In the Journal:
Sveikatos mokslai. 2007, Nr. 5, p. 1139-1144
Keywords:
LT
Slauga. Slaugytojai / Nursing. Nurses; Specialusis ugdymas / Special education.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – slaugos požiūriu atskleisti slaugytojų išgyvenamas patirtis, siekiant suvokti slaugytojo darbo situacijos niuansus. Taikytas tyrimo metodas – fenomenologinė hermeneutika. Interviu metodu apklausta dešimt slaugytojų praktikų. Tyrimo objektas – slaugytojo vaidmens prasmingumas patiems slaugytojams, kurie realizuoja slaugos praktiką. [...] Tyrimo rezultatai atskleidė, kad slaugytojo išgyvenamos patirtys, siejamos su jų atliekamu vaidmeniu praktikoje, orientuotos į paciento, veiklos, slaugytojo asmenybės, kolegų ir organizacijos dimensijas. Išskirtos kokybinės temos išryškino, kad slaugytojo atliekamo vaidmens patirčių prasmingumas: a) ribojamas orumo pažeidimu, inertiškumu, nerimu; nepasitenkinimu, susijusiu su kompetencijos nuvertinimu; bejėgiškumu dėl atliekamos veiklos „siaurumo“ ir neadekvatumo tarp atliekamo darbo ir turimo išsilavinimo; veiklos orientacijos į techniką ir asistavimą gydytojui; galimybės dirbti autonomiškai neturėjimu; buvimu dilemoje tarp slaugos teorijos ir atliekamos praktikos; b) priklausomas nuo gydytojo lyderiavimu ir jo veiklos turinio; rigidiško ir „senoviško“ supratimo apie slaugą tarp slaugytojų; bendradarbiavimo su kolegomis; skyriaus, kuriame dirba, specifikos ir individualios paciento situacijos; slaugytojo šeimos, iš kurios jis kilęs, „šaknų“ bei atliekamos veiklos tikslų. Slaugytojas patiria savo vaidmens įtaką inicijuodamas, įgalindamas, įtikindamas, ramindamas, palengvindamas situaciją, mokydamas slaugytojo – paciento sąveikoje; kompetentingai atlikdamas veiklą. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Fenomenologinės hermeneutikos metodas; Išgyvenama patirtis; Įtaka; Priklausomas; Ribotas; Slauga; Slaugytojo vaidmuo; Phenomenological hermeneutical method; Lived experience; Dependent; Influence; Limited; Nursing care; Nurse' role.

ENThe aim was to reveal experiences of nurses in order to understand their work related peculiarities. The method employed a phenomenological hermeneutical approach. Ten registered nurse practitioners were interviewed. The results revealed that experience of nurses related to their role has been related to the dimensions of patient, activity, nurse’s self, colleagues, and organization. The topics revealed that the experience of nurse’s role in nursing care has been: a) limited by violated dignity; inertness; anxiety; disappointment related to competence devaluation; helplessness because of being “narrowed” in activity and inadequacy between the work and education; orientation to technique and assistance to a physician; incapability to work autonomously; and dilemma between theory and practice; b) dependant on physician’s leaderships and his/her activity content; rigid and old-fashioned understanding of nursing care among nurses; collaboration with colleagues; department specificity and individual situation of a patient; nurse’s family background and the established aims of activity. The nurse experience her/his role influence by initiating, empowering, convincing and assuaging a patient through nurse-patient communication and education performance; performing the activity competently.

ISSN:
1392-6373
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9660
Updated:
2021-02-25 10:00:32
Metrics:
Views: 17    Downloads: 7
Export: