Sutarties dėl Konstitucijos Europai ypatybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sutarties dėl Konstitucijos Europai ypatybės
Alternative Title:
Particuliarities of the treaty establishing a constitution for Europe
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 72 (64), p. 5-10
Keywords:
LT
Europos Sąjungos teisė / European Union law; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LTSutartis dėl Konstitucijos Europai – tai vientisas naujos kokybės Europos Sąjungos dokumentas. Pats terminas „Sutartis dėl Konstitucijos“ yra naujas – toks terminas kaip oficialus sutarties pavadinimas tarptautinėje teisėje vartojamas pirmą kartą. Priėmus sutartį dėl Konstitucijos Europai, Europos Sąjungos konstitucionalizmo ribos, be abejonės, pastebimai prasiplėtė. Tačiau priėmus Sutartį dėl Konstitucijos Europai iškilo nemažai teorinių ir praktinių problemų. Visų pirma, Sutarties dėl Konstitucijos Europai statuso klausimas. Straipsnyje, atskleidžiant Sutarties dėl Konstitucijos Europai statusą, daroma išvada, kad ši sutartis gali būti traktuojama kaip tarptautinė sutartis. Tokia traktuotė galima išanalizavus pačią sutartį, taip pat vieną iš pagrindinių dokumentų, reglamentuojančių tarptautinių sutarčių klausimus, – Vienos konvenciją dėl tarptautinių sutarčių teisės. Antroji išvada, kuri daroma apibūdinant Sutarties dėl Konstitucijos Europai statusą, yra susijusi su tuo, kad šią sutartį galima traktuoti kaip Europos Sąjungos steigiamąją sutartį. Visos steigiamosios sutarties ypatybės gali būti taikomos ir Sutarčiai dėl Konstitucijos Europai. Tai reiškia, kad šios sutarties negali revizuoti Europos Sąjungos institucijos. Sutarties revizija galima tik visų Europos Sąjungos valstybių narių pastangomis. Remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, taip pat galima teigti, kad Europos Sąjungos teisės aktų hierarchijoje Sutartis dėl Konstitucijos Europai, kaip steigiamoji sutartis, užims aukščiausią vietą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tarptautinės sutartys; Sutartys, steigimo; Teisinis statusas; Teisės aktai; Tarptautinė teisė; Europos Konstitucija; Europos Sąjunga (European Union).

ENThe Treaty Establishing a Constitution for Europe (TCE) is a new type of European Union document. The very term “Treaty Establishing a Constitution” is new – this term was used as an official title of a treaty for the first time in international law. The adoption of the TCE has certainly significantly expanded the boundaries of EU constitutionalism. However, its adoption poses a number of theoretical and practical issues. First of all, this refers to the status of the TCE. In analysing the status of the TCE, the article finds that this treaty may be considered to be an international treaty. This conclusion is drawn from the analysis of the treaty itself, as well as one of the key documents regulating international treaties – the Vienna Convention on the Law of Treaties. The second finding regarding the definition of the status of the TCE is related to the fact that this treaty may be considered to be a founding treaty of the European Union. All the characteristics of a founding treaty may apply to the TCE as well. This means that this treaty may not be revised by the EU institutions. The revision of the treaty is possible only by all the European Union’s Member States. Following the practice of the European Court of Justice, it may also be argued that the TCE, as a founding treaty, will take the highest rank in the hierarchy of the European Union law.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/965
Updated:
2018-12-17 11:33:17
Metrics:
Views: 25    Downloads: 5
Export: