Gyventojai pagal tikybą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gyventojai pagal tikybą
Alternative Title:
Population in Terms of Religion
In the Book:
Keywords:
LT
Alytus; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Šilalė; Ukraina (Ukraine); Utena; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Gyventojai / Population; Religija / Religion.
Summary / Abstract:

LTTik atkūrus nepriklausomą Lietuvą religijos išpažinimo laisvė tapo vienu iš svarbiausių žmogaus teisių elementų. Sovietmečiu nebuvo galimybės analizuoti gyventojų sudėtį pagal tikybą. Klausimai apie tikybą nebuvo užduodami nei gyventojų surašymų, nei sociologinių tyrimų metu. 2001 m. surašymo rezultatai parodė didelį tikinčiųjų skaičių Lietuvoje. Tikintiesiems save priskyrė net 84 proc. gyventojų. Kiek didesnė tikinčiųjų dalis yra kaimuose nei miestuose. Tikinčių moterų dalis taip pat yra didesnė nei vyrų. Tradiciškai senyvo amžiaus gyventojai yra labiau tikintys, nors skirtumai nėra labai dideli. Didžiausia netikinčiųjų dalis yra 30–44 metų gyventojų grupėje. Tikybos atžvilgiu Lietuvai būdingas homogeniškumas. Dauguma gyventojų išpažįsta Romos katalikų tikybą (79 proc.). Lietuviai, lenkai, baltarusiai dažniausiai save priskiria Romos katalikams, ukrainiečiai ir rusai – stačiatikiams. Kaimo gyventojų sudėtis pagal tikybą vienalytiškesnė nei miesto: beveik 90 proc. kaimo gyventojų sudaro Romos katalikai (mieste – 74 proc.). Romos katalikų daugiausiai lietuviškiausiose apskrityse, o tautiniu požiūriu margesnėse apskrityse (Vilniaus, Utenos, Klaipėdos) didesnė dalis gyventojų, išpažįstančių tikybas, kurias išpažįsta tautinės mažumos. Iš Vilniaus apskrities išsiskiria Vilniaus miesto savivaldybė, kur mažiausia gyventojų, priskiriančių save Romos katalikams, dalis. Didžiausia Romos katalikų dalis yra Šilalės rajono ir Alytaus rajono savivaldybėse. Jauniausia amžiaus struktūra pasižymi Romos katalikai, o seniausia – sentikių ir judėjų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Gyventojai; Religija; Bažnyčia; Citizens; Religion; Church.

ENOnly upon restoration of Lithuania’s independence freedom of religion became one of the underlying elements of the human rights. The results of the population census results evidenced a considerable number of believers in Lithuania, which amount to as much as 84 per cent of the population. The number of believers is slightly greater in the country than in the town. Female believers also make a greater part than male. As a tradition, senior age population are more religious, although the difference is minor. Non-believers make the greatest number in the age group of 30 to 44. In terms of religion Lithuania is characterised by homogeneity. The majority of its population are Roman Catholics. Lithuanians, Polish, Belarusians commonly attribute themselves to the Roman Catholics, while Ukrainians and Russians see themselves as Orthodox. The composition of rural population is more homogeneous in terms of religion than that of the urban one. The Roman Catholics make the majority in the most Lithuanian counties, while in the counties which vary more in respect of nations (Vilnius, Utena, Klaipėda) a greater number of residents follow the religion professed by ethnic minorities. Vilnius City Municipality is distinguished for the least number of the Roman Catholic, whereas the greatest number of the Roman Catholics is found in the municipalities of Šilalė and Alytus Districts. The youngest age structure is observed among the Roman Catholics, while the Old Believers and Jews make the oldest age structure.

ISBN:
9955588934
Related Publications:
Сравнительный анализ контрацептивного поведения : Франция, Грузия, Литва и Россия / И. Троицкая ... [и др.]. Эволюция семьи в Европе: Восток-Запад. Москва : НИСП, 2010, p. 266-303.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9649
Updated:
2013-04-28 17:00:13
Metrics:
Views: 18
Export: