Trafficking in women: a Lithuanian perspective

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Trafficking in women: a Lithuanian perspective
In the Book:
Keywords:
LT
Prekyba moterimis.
EN
Trafficking in woman.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra atskleisti svarbiausius prekybos moterimis aspektus Lietuvos socialiniame darbe. Pirmojoje straipsnio dalyje yra pristatomi ir analizuojami prekybos moterimis teisiniai aspektai, galimi prevenciniai veiksmai bei dabartinė situacija. Antrojoje straipsnio dalyje yra aptariama skirtingų institucijų veikla, išryškinama bendradarbiavimo bei koordinavimo svarba sprendžiant šią problemą, nevyriausybinių organizacijų vaidmuo. Pastebėta, kad prekybos moterimis aukos gali būti iš skirtingų socialinių sluoksnių, tačiau didesnė tikimybė tapti auka mergaitėms iš probleminių, kaimo vietovių. Lietuvos vyriausybė deda pastangas sumažinti prekybos moterimis mastą. Teisinės priemonės bei prevencinės programos leidžia formuoti efektyvesnį prekybos moterimis problemos sprendimą. Egzistuoja poreikis įkurti vieną specializuotą organizaciją Lietuvoje, kur aukos galėtų gauti savalaikę ir kompleksinę pagalbą. Remiantis septynių Europos šalių patirtimi, galima problemą analizuoti skirtingais požiūriais ir atrasti tarpvalstybinius skirtumus bei panašumus. Patirtis atskleidžia sritis, kuriose įmanoma pagerinti situaciją Lietuvoje.Reikšminiai žodžiai: Prekyba moterimis; Trafficking in woman.

ENThe article seeks to disclose the main aspect of women trafficking in social work in Lithuania. The first part of the article introduces and analyses legal aspects of women trafficking, possible prevention, and present situation of such phenomenon. The second part of the article discusses activities of various institutions, discloses the importance of cooperation and coordination for solving this problem, and stresses the role of nongovernmental organisations. The author notices that victims of women trafficking may belong to various social classes, however, higher probability to be engaged in women trafficking is for the girls from problem or rural places. Lithuanian government attempts to reduce the scope of women trafficking. Legal instruments and prevention programs allow fighting with women trafficking problems more efficiently. There might be a need to establish one special organisation in Lithuania where victims of women trafficking could get timely and complex help. According to the experience of seven European countries, this problem may be analysed from different attitudes and both differences and similarities between the states may be found. Experience discloses areas where the situation in Lithuania may be improved.

ISBN:
3950204938
Related Publications:
Tarptautinė gyventojų migracija Lietuvoje : modelio kaita ir situacijos analizė / Audra Sipavičienė. Vilnius, 2006. 42 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9646
Updated:
2019-02-08 12:55:51
Metrics:
Views: 12
Export: