The Development of enterprises network in a region : theoretical aspects

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Development of enterprises network in a region: theoretical aspects
Alternative Title:
Įmonių tinklo plėtros regione teoriniai aspektai
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2005, Nr. 5 (45), p. 43-50
Keywords:
LT
Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje teoriškai pagrindžiami įmonių tinklo plėtros aspektai regione: siekiama įrodyti, kad, viena vertus, įmonių tinklo formavimosi bei funkcionavimo savitumai daro įtaką tinklo plėtros regione galimybėms, kita vertus, įmonių tinklo plėtra teikia pozityvių paskatų regionui atsinaujinti ir veikia regiono plėtrą. Remiantis mokslinės literatūros studijomis, atskleidžiamas skirtingas įmonių tinklo ir jo plėtros supratimas. Įmonių tinklo, kaip ekonominės veiklos organizavimo formos, plėtra sąlygojama lengviau įgyjamų, efektyviau pasiskirstančių ir panaudojamų išteklių srautų, įmonių sąveikos, lemiančios kompleksą pozityvių įmonių tarporganizacinių ryšių raiškos požymių, regione pokyčių. Įmonių tinklas, kaip nauja įmonių sąveikos bei ekonominės veiklos organizavimo forma, yra atsakas į globalizacijos tendencijas, orientaciją į žinių ekonomiką, paslaugų plėtrą, sparčius aplinkos pokyčius regionų raidos procesuose. Tarporganizacinių ryšių požiūriu įmonių tinklas traktuojamas ne tik kaip įmonių visuma. Jis susiformuoja ilgalaikių partnerystės, bendradarbiavimo ryšių tarp atskirų, tačiau susijusių ir viena kitai darančių įtaką, įmonių (tiekėjų, tarpininkų, konkurentų) pagrindu. Įmonių tinklo formavimosi priežastys, jo raiškos požymiai ir plėtotės kryptys mokslinio tyrimo teoriniu lygmeniu tampa svarbiu tyrimo objektu. [...] Tyrimo tikslas – išskirti pagrindines teorines prielaidas, leidžiančias pagrįsti įmonių tinklo formavimosi, funkcionavimo ir plėtros regione bruožus tarporganizacinių ryšių požiūriu. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Įmonių tinklas; Regiono plėtra; Tarporganizaciniai santykiai.

ENThe article present theoretical substantiation of the aspects enterprise network development: on one hand—to prove that peculiarities of enterprise network formation and functioning influence the possibilities of its development in a region; on the other hand, the development of enterprise network gives positive incentives for the region to renovate as well as its influences regional development. Theoretical premises of enterprise network formation and development are related to the statements and attitudes development in the theories of inter-organizational relationship network and clusters. The discussed theories are not analysed completely, here are presented only the statements that allow best disclosing the theoretical statements of enterprise network formation and development in a region. Different definitions of enterprise network are formulated in the process of theory and conception analysis, causal coherences f enterprise network and regional development are considered. The theoretical analysis has shown that the positive regional development can depend on inter-organizational relationship, which, by increasing flexibility of territorial structure of enterprises, determine that partnership of enterprises (long-term cooperation) positively influences the development of the region when it is treated as the network of enterprises well accommodating to the needs of local community.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9640
Updated:
2018-12-17 11:40:37
Metrics:
Views: 5
Export: