Социальный капитал организации: методология исследования

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Социальный капитал организации: методология исследования
Alternative Title:
Social Capital of an Organization: Research Methodology
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTVienodą žmogiškąjį ir materialųjį kapitalą turinčių įmonių sėkmė rinkoje gali labai skirtis. Atlikti tyrimai patvirtina, kad socialinis kapitalas gali būti veiksnys, lemiantis organizacijų veiklos efektyvumo skirtumus. Straipsnyje pateikiama trumpa mokslinių požiūrių į socialinį kapitalą sintezė, išskiriamos organizacijos socialinio kapitalo ypatybės. Straipsnio autorės pateikia socialinio kapitalo apibrėžimą, kuriame akcentuojamas jo tikslingumas. Skirtingai nei kitos kapitalo formos, kurios įsikūnija materialiuose objektuose arba individuose, jų savybėse, socialinis kapitalas atsiskleidžia per individų santykius. Tai lemia socialinio kapitalo nuosavybės ir formavimo problemas, kurios išryškėja ir formuluojant tyrimo metodologiją. Straipsnyje pateikiami skirtingi organizacijos socialinio kapitalo tyrimo metodologiniai požiūriai, atskleidžiami jų trūkumai ir privalumai. Pagrindiniai žodžiai: socialinis kapitalas, socialinio kapitalo struktūra, organizacijos socialinis kapitalas, socialiniai tinklai, socialinio kapitalo matavimas. [Iš leidinio]

ENMarket success of businesses that have identical human and tangible capital may differ extensively. The delivered research validated that the social capital may be the factor that determines the differences of organizational operation effectiveness. The article provides a brief synthesis of scientific attitudes towards social capital and underlines the peculiarities of social capital of an organization. The authors of the article provide the definition of social capital that accentuates its relevance. Differently than other forms of capital that are embodied in material objects or individuals and their qualities, the social capital is revealed through individual relations. It is determines problems pertaining to the social capital ownership and formation that stand out in forming research methodology. The article provides different methodological viewpoints of organizational social capital research. The key words: social capital, structure of social capital, social capital of an organization, social networks, social capital measurement.

ISSN:
0132-1625
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9639
Updated:
2020-12-18 10:11:51
Metrics:
Views: 16
Export: