The Role of learning organisation in the knowledge society

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Role of learning organisation in the knowledge society
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LT„Besimokančios organizacijos“ idėja yra susijusi su tokiomis sąvokomis kaip „besimokanti visuomenė“ ir žinių visuomenė. Besimokanti organizacija turi tapti svarbiu organizacijos vystymosi įrankiu, siekiant, kad organizacijos vizija būtų lanksti, adaptyvi ir reaguojanti į pokyčius globalizacijos kontekste. Straipsnio tikslas yra atskleisti besimokančios organizacijos kūrimo žinių visuomenėje teorinius aspektus. Besimokančiai organizacijai yra būdingas gebėjimas adaptuotis prie išorinės aplinkos sąlygų, nuolat vystyti gebėjimą keistis/prisitaikyti, sužadinti kolektyvinį ir individualų mokymąsi, pasinaudoti mokymosi rezultatais siekiant geresnių organizacijos rezultatų. Individualiu lygiu mokymasis yra labiau susietas su žinių gavimu, supratimu ir gebėjimais. Organizaciniu lygiu jis labiau susijęs su besivystančiu suvokimu, vizijomis, strategijomis ir žinių perdavimu. Abiem lygiais jis apima atradimus ir išradingumą – t.y. naujų žinių atpažinimą, kūrimą, ar tyrimą, bei žinių valdymą ir supratimą generuojant naujas idėjas ar konceptus. Siekiant sukurti besimokančią organizaciją reikia užtikrinti: ryšį tarp „materialios“ (formalios/objektyvios) ir nematerialios (neformalios/subjektyvios) organizacijos dimensijų, ir kad organizacijos mokymosi tikslai būtų suderinti su individo mokymosi poreikiais. Darbas, susijęs su iššūkiais arba vystymu, yra būtina sąlyga besimokančiai organizacijai įdiegti.Reikšminiai žodžiai: Besimokanti organizacija; Europos Sąjunga (European Union); Mokymosi organizavimas; Verslas; Žinių visuomenė; Bussiness; European Union; Knowledge society; Learning organisation.

ENMost foreign researchers stress the value and effectiveness of learning organisation. The article reveals advantages and characteristics of learning organisation. In the knowledge society the idea of learning organisation is aimed to the organisations, which feel that their employees and the organisation itself possess unrealised potential. Learning organisations are able to react to rapid and unexpected changes and ensures flexibility to a particular organisation as well as induces collective and individual learning. Learning organisation develops employees' skills and competence. Learning organisation must be able to adjust the conditions of the environment in the context of knowledge. [From the publication]

ISBN:
8022722847
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9636
Updated:
2020-08-22 11:08:42
Metrics:
Views: 16
Export: