Studentų rengimas profesionaliam socioedukaciniam darbui šiuolaikinėje bendruomenėje : lokalizacijos ir globalizacijos aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų rengimas profesionaliam socioedukaciniam darbui šiuolaikinėje bendruomenėje: lokalizacijos ir globalizacijos aspektai
Alternative Title:
Preparing Students for Professional Socio-educational Work in Contemporary Communities: Localization and Globalization Issues
In the Book:
Aukštasis mokslas - žinių visuomenei. Kaunas: Technologija, 2003. P. 92-103
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje gvildenamos socioedukacines profesijas studijuojančiųjų rengimo globaliame pasaulyje problemos, kurios ypač buvo akcentuotos 2000-aisiais metais vykusioje pasaulinėje socialinių darbuotojų ir tarptautinėje socialinio darbo mokyklų asociacijos konferencijoje Monrealyje. Plėtojamas diskursas apie globalizacijos ir lokalizacijos pliusus bei minusus, padedant socialiai atskirtiems žmonėms integruotis į bendruomenę, atskleidžiami prieštaravimai tarp šiuolaikinių mokslo žinių ir žmogiškųjų santykių vietinėje bendruomenėje, kaip primirštos vertybės. Straipsnyje atskleidžiamos studentų rengimo tarptautiniam socioedukaciniam darbui, nuolatinius konfliktus patiriančiame globaliame pasaulyje problemos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socioedukacinis darbas; Studentų rengimas; Globalizacija; Lokalizacija; Socioeducating work; Students training; Globalization; Localization.

ENThis article examines the problems of the preparation of students studying socio-educational disciplines for work in the globalised world. These problems were emphasized during the Joint Conference of the International Federation of Social Workers and the International Association of Schools of Social Work in Montreal in 2000. The article discusses the advantages and the disadvantages of globalization and localization in helping socially excluded people reintegrate into the society and reveals contradictions between contemporary scientific knowledge and human relations in local communities. Furthermore, the article discusses the problems of the preparation of students for international socio-educational work in the globalised conflict-torn world.

ISBN:
9955-09-378-1
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9621
Updated:
2013-04-28 16:59:56
Metrics:
Views: 18
Export: