Šiaulių gimnazija ir lietuviškos spaudos darbininkai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiaulių gimnazija ir lietuviškos spaudos darbininkai
Alternative Title:
Šiauliai gymnasium and the workers of Lithuanian press
Keywords:
LT
Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami XIX–XX amžiaus Šiaulių gimnazijos auklėtiniai ir mokytojai, kovoję dėl spaudos atgavimo, tą spaudą puoselėję, platinę ar dalyvavę spaudos darbe. Šiaulių gimnazijos mokiniai vasaros darbams pusi rinkdavo įvairias temas iš tautosakos, etnografijos ir kt. ir rašydavo rašinius, už kuriuos buvo premijuojami knygomis. Jonui Basanavičiui pradėjus leisti Aušrą, vieni žymesnių jos platintojų bendradarbių buvo Juozas Miliauskas-Miglovara ir Jonas Šliūpas. Nepriklausomoje Lietuvoje 1922–1924 m. Jonas Šliūpas mokytojavo Šiaulių berniukų gimnazijoje. Dar gimnazijoje mokydamasis į kultūrinį ir spaudos platinimo darbą įsijungė iš Ušnėnų kaimo kilęs Povilas Višinskis, broliai Vileišiai, Beržanskiai. Minimi ir kiti gimnazijos auklėtiniai ar mokytojai:Adomas Jakštas, Augustinas Janulaitis, Motiejus Čepas, Mykolas, Viktoras ir Vaclovas Biržiškos, Jonas Murka. Aptariamos gimnazijoje veikusios organizacijos ir jų leisti laikraštėliai.Gimnazijoje buvo įkurtas mokinių kooperatyvėlis, kuris taip pat leido įvairius leidinius. Vienas tokių leidinių - muziejuje esantis Abituriento vadovas - Lietuvos gimnazijų ir mokytojų seminarijų lietuvių kalbos ir matematikos 1929 m. išleidžiamųjų egzaminų temos, uždavinių sprendimai ir elementarinės matematikos konspektas. Mokiniai mokėsi iš gimnazijos mokytojų parengtų ir išleistų Anatolijaus Herlito anglų kalbos vadovėlių, Stasio Jurevičiaus Organinės chemijos ir kt.Muziejuje saugomas vienintelis gimnazijos literatų išleistas žurnalas Jaunystė.Reikšminiai žodžiai: Lietuviška spauda; Spaudos atgavimas; Šiaulių gimnazija; Spaudos platinimas; Lithuanian press distribution; Lithuanian culture; Šiauliai gymnasium.

ENThe article describes pupils and teachers of Šiauliai gymnasium of the 19th-20th c. who fight for the restoration of Lithuanian press, nurtured and distributed it, as well as participated in press publishing works. Pupils of Šiauliai gymnasium chose various folklore, ethnographic, and other subjects for summer writings that were awarded (wined books). When Jonas Basanavičius started issuing Aušra, few of more famours of its distributors and collaborators were Juozas Miliauskas-Miglovara and Jonas Šliūpas. In the independent Lithuania of 1922-1924, Jonas Šliūpas worked as a teacher in Šiauliai men gymnasium. Povilas Višinskis, born in Ušnėnai village, and brothers Vileišiai and Beržanskiai were involved in cultural and press distribution works even during their study in gymnasium. The article mentions some other pupils and teachers of gymnasium: Adomas Jakštas, Augustinas Janulaitis, Motiejus Čepas, Mykolas, Viktoras ir Vaclovas Biržiškos, and Jonas Murka. It describes organisations that acted in gymnasium and the newspapers published. Small cooperative of pupils that published various publications, were established in gymnasium. One of such publications – “The Graduators Guide” (present in the museum) – published the subjects of exams in Lithuanian and Mathematics, solutions of problems, and the conspectus of elementary mathematics for gymnasiums and teacher seminaries of Lithuania of 1929. Pupils learned English from textbooks prepared by gymnasium teachers and published by Anatolij Herlit, studied Organic Chemistry by Stasys Jurevičius, etc. The museum stores the only literary magazine “The Youth” (Jaunystė) published in gymnasium.

ISBN:
9955522518
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9619
Updated:
2013-04-28 16:59:55
Metrics:
Views: 7
Export: