Evaluation of the new parameters of auditory evoked potentials (AEPs) in patients with schizophrenia spectrum disorders

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Evaluation of the new parameters of auditory evoked potentials (AEPs) in patients with schizophrenia spectrum disorders
Alternative Title:
Klausos sukeltas potencialas: pacientų, sergančių šizofrenijos spektro sutrikimais naujų vertinimo parametrų paieška
In the Journal:
Psichologija. 2006, t. 33, p. 76-88
Keywords:
LT
Psichikos sveikata / Mental health.
Summary / Abstract:

LTKlausos sukelti potencialai (KSP) yra elektroencefalogramos pokyčiai, kuriuos sukelia sensoriniai klausos dirgikliai. Jų registracija leidžia [...] gauti neurofiziologinės informacijos apie galvos smegenų aktyvumą, susijusį su informacijos apdorojimo procesais. [...] Tyrimai rodo klausos informacijos apdorojimo procesų sutrikimus sergant šizofrenija. Tačiau klinikinis KSP taikymas susiduria su tam tikromis problemomis [...], kurioms spręsti pasitelkėme naujus papildomus [...] parametrus. Šio tyrimo tikslas buvo įvertinti naujus P300 bangos parametrus ir palyginti jų patikimumą su įprastiniais P300 bangos parametrais (amplitude ir latencija), tiriant pacientus, turinčius šizofrenijos spektro sutrikimų. Buvo ištirti 56 sveiki asmenys ir 22 pacientai, turintys šizofrenijos spektro sutrikimų. [...] Greta įprastinių parametrų matavome šiuos naujus parametrus: latencijos (LP300) ir amplitudės (AP300) santykį, atpažinimo laiką (IT), kognityvinio komplekso statumą (SCC), P300 bangos energiją, P300 bangos nusileidžiančiosios dalies greitį (SDS) bei greičio parametrus A ir B. Taip pat matavome tuos pačius išskaičiuotos bangos [...] parametrus, žymimus sSDS, sA ir sB. [...] Kai kurie naujai pasiūlyti parametrai yra statistiškai patikimesni, lyginant pacientų ir kontrolinę grupes, negu tradiciniai parametrai. [...] Siūlomi nauji parametrai gali būti naudingi padedant įvertinti kognityvinių funkcijų pakitimus, esant šizofrenijos spektro sutrikimams, bei atskirti jų potipius. Taip pat skaitmeniniu būdu išskaičiuotos bangos parametrai gali būti naudingesni negu užrašytos tyrimo metu. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Klausos sukeltas potencialas; P300 bangos; Šizofrenija; Šizofrenijos spektro sutrikimai; AEPs; P300 wave; Schizophrenia; Schizophrenia spectrum disorders.

ENThe aim of the present study was to evaluate the new P300 parameters on patients with schizophrenia spectrum disorders and to compare their reliability with the commonly used P300 latency and amplitude. 56 healthy human subjects and 22 patients with schizophrenia spectrum disorders were studied. The following new parameters were considered: LP300/AP300 identification time (IT), steepness of cognitive complex (SCC), P300 energy, speed of descending part of P300 slope (SDS), and its parameters A, B; the same parameters of subtraction wave – sSDS, sA and sB. Some of the proposed parameters showed a more significant statistical difference in differentiating patients from control group than did the commonly used measures (latency and amplitude). We suggest that the parameters proposed by us could be helpful in differentiating schizophrenia disorders patients from controls. The use of the subtraction curve could be more preferable than the use of deviant one. [From the publication]

ISSN:
1392-0359; 2345-0061
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9610
Updated:
2018-12-20 23:11:29
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: