The relevance of metacognitive skills to autonomous language enrichment

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The relevance of metacognitive skills to autonomous language enrichment
Alternative Title:
Metakognityvių įgūdžių svarba savarankiškai turtinant kalbą
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2006, t. 17, p. 147-157
Keywords:
LT
Kalbų (užsienio) mokymas / Language (foreign) teaching.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje pateikiami pedagoginio eksperimento rezultatai, kuris buvo atliktas Vilniaus Gedimino technikos universitete. Minėto tyrimo tikslas buvo suformuoti pagrindinius metakognityvinius įgūdžius, kurie padėtų studentams savarankiškai turtinti specialybės kalbos žodyną. Tyrimas parodė, jog studentų kalbos turtinimas yra sąlygotas vien dėstytojo veikla. Daroma išvada, kad studentai nemoka naudotis savo metakognytiviniais įgūdžiais arba neturi jų visai. Autorė aiškina, kodėl metakognityviniai įgūdžiai yra itin svarbūs užsienio kalbos mokymosi procese, o ypač naujos leksikos visapusiškam įsisavinimui bei kalbos turtinimui. Pabrėžiama būtinybė ieškoti naujų dėstymo metodų ar būdų metokognityviniams įgūdžiams skatinti, kadangi būtent jie leis studentams gebėti turtinti kalbą savarankiškai. Sintetinis sąmoningo mokymosi modelis (Cognitive Apprenticeship) siūlomas kaip vienas iš metodų, kurio pagalba galėtų būti vystomi metakognityviniai įgūdžiai. Pedagoginio eksperimento metu taikant skirtingus mokymo metodus gauti rezultatai parodė, kad studentų specialybės kalbos žodyno žinios išaugo daugiau taikant Sintetinį sąmoningo mokymosi modelį (SSMM) palyginus su Mišriuoju metodu (Direct instruction). Kadangi gauti vidurkių skirtumai teigiami skaičiai, tai galime daryti išvadą, kad Sintetinio sąmoningo mokymosi modeliu (SSMM) besimokę studentai padarė didesnę pažangą skaityme ir žodyne nei kitais metodais besimokę studentai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Metakognityviniai įgūdžiai; Užsienio kalbos mokymasis; Mokymo metodai.

ENThe article presents results of a pedagogical experiment carried out at the Vilnius Gediminas Technical University. The aim of the research was to formulate key metacognitive skills that would help students to independently enrich their vocational vocabulary. The research showed that enrichment of students’ language depends on the activities of their lecturer only. A conclusion is drawn that students are incapable of using their metacognitive skills or do not have any whatsoever. The author explains the importance of metacognitive skills in the learning of foreign language, particularly in learning a new lexis and enrichment of language. The paper stresses the necessity to learn for new methods of teaching or ways to enhance metacognitive skills, which would enable students to improve their speech independently. The Cognitive Apprenticeship model is proposed as one of the methods that could help develop metacognitive skills. The results received during the pedagogical experiment showed that application of the Cognitive Apprenticeship model allowed to increase the vocational vocabulary twice as fast, as compared with the Direct Instruction model. A conclusion is drawn that students who learned by the Cognitive Apprenticeship model made bigger progress in reading and vocabulary than students who learned under other methods.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9603
Updated:
2018-12-20 23:11:28
Metrics:
Views: 10
Export: