Latentinis ideologinis naratyvas sovietmečio dailėje. Dailininko Vinco Kisarausko rankraščių motyvais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Latentinis ideologinis naratyvas sovietmečio dailėje. Dailininko Vinco Kisarausko rankraščių motyvais
Alternative Title:
Hidden ideological narrative in Soviet art. Based on the manuscripts of the artist Vincas Kisarauskas
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2022, 110, p. 153-166
Keywords:
LT
Dailininkai; Kūryba; Menas / Art; Neoromantizmas; Rankraščiai / Manuscripts; Sovietinė Ideologija.
EN
Creation; Neoromanticism; Painters; Soviet era; Soviet Ideology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pasitelkiami dailininko Vinco Kisarausko (1934–1988) rankraščiai / mašinraščiai, varijuojantys nuo tekstų apie kolegų dailininkų kūrybą, atsiminimų iki mokslinės medžiagos, rinktos Kisarausko monografijai apie ekslibriso meną. Mus šiuo atveju domina dailininko tekstai, skirti kolegų kūrybos analizei, atsiminimams, kuriuose ryškėja laikotarpiui būdingas ideologinis fonas. Apie jį tiesiogiai nekalbama arba užsimenama netiesiogiai, tačiau sovietmečio latentinį ideologinį naratyvą galima pajusti iš to, kaip tam tikri dalykai, aspektai apeinami, nutylimi ar (ne)sąmoningai pateikiami kaip „neideologiniai“. Šie ideologijos maskavimo mechanizmai nebūtinai buvo įsisąmoninti, kadangi egzistavo specifinė mintijimo konjunktūra kaip tiesmukas ideologinis spaudimas ir kaip sunkiau apčiuopiama laiko makroideologinė struktūra. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the manuscripts / typescripts of the artist Vincas Kisarauskas (1934–1988) that vary from texts and memoirs about the works of colleagues and discusses also scientific material collected for Kisarauskas’ monograph on the art of ex-libris. In this case, we are interested in Kisarauskas’ texts dedicated to the analysis of colleagues’ works in which the ideological background of the time is evident. It is not directly mentioned nor alluded to, but the latent ideological narrative of the Soviet era can be felt from the way certain things and aspects are circumvented, silently or (un)deliberately presented as „non-ideological“. The mechanisms of ideological masking were not necessarily conscious. It was rather a response to outright ideological pressure. It manifested itself as the form of “aesthetic escapism.”. [From the publication]

DOI:
10.24101/logos.2022.16
ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/95975
Updated:
2022-07-06 15:40:35
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: