Mokslo ir technikos revoliucijos interpretacijos Lietuvoje sovietmečiu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokslo ir technikos revoliucijos interpretacijos Lietuvoje sovietmečiu
Alternative Title:
Interpretations of scientific-technological revolution in Lithuania during Soviet period
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2021, 106, p. 55-68
Keywords:
LT
Filosofija; Sovietinis laikotarpis; Marksizmas; Mokslo ir technikos revoliucija (MTR); Istorinis materializmas.
EN
Philosophy; Soviet period; Marxism; Scientific-technological revolution (STR); Historical materialism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos mokslo ir technikos revoliucijos (MTR) interpretacijos sovietmečio Lietuvos filosofijoje. Rekonstruojama šios problemos aiškinimo oficialioji ideologinė schema, glaustai apibūdinami esminiai jos aspektai: mokslo virtimo gamybine jėga tezė ir jos raida, skirtingų visuomeninių ekonominių formacijų radikali perskyra, mokslo socialinis ir episteminis statusas. Aptariamos MTR problematikos populiarumo ir reikšmingumo sovietiniame marksizme priežastys. Atskleidžiama MTR interpretacijų įvairovė Lietuvoje sovietmečiu. Konstatuojama, kad greta istorinio materializmo ideologinę schemą iliustruojančių darbų Lietuvoje būta ir šios schemos kritinių refleksijų (J. Minkevičius, B. Kuzmickas, V. Žemaitis, B. Černienė), savitai (dažnai netgi priešingai oficialiosioms dogmoms) traktuojančių MTR poveikį mokslui, kultūrai, dorovei ir žmogaus dvasingumui. [Iš leidinio]

ENThe paper deals with interpretations of scientific-technological revolution (STR) in Lithuanian philosophy during Soviet period. The official ideological scheme is reconstructed. Its fundamental aspects are characterized concisely: the thesis and its evolution on metamorphose of science turning into productive forces, the radical division of diverse social economical formation, and the social and epistemic status of science. The reasons for popularity and magnitude of STR problematics in Soviet Marxism are deliberated. The paper discloses the broad variety of STR interpretations in Lithuanian Soviet philosophy. It is noted that side by side with the works that illustrate the ideological scheme of historical materialism in Lithuania, there were critical reflections of it too (J. Minkevičius, B. Kuzmickas, V. Žemaitis, B. Černienė). Often opposing official dogmas, these reflections treated the impact of STR on science, culture, morals and the spirituality of the human being. [From the publication]

DOI:
10.24101/logos.2021.07
ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Kokia demokratija, koks kapitalizmas? : pokomunistinė transformacija Lietuvoje lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu / Zenonas Norkus. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. 742 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/95866
Updated:
2022-06-30 21:20:53
Metrics:
Views: 3
Export: